Sa! Politiek Café over energietransitie

In 2035 wil Opsterland energieneutraal zijn, zo luidt de ambitie van het huidige college van B en W. Na drie jaar lijkt die doelstelling te ambitieus, ondanks de goede wil en het harde werken op zowel het gemeentehuis als in de dorpen. Maar wat nu? Die vraag ligt op tafel in het tweede Sa! Politiek…

22 oktober 2021 Gorredijk