Sa! Politiek Café over energietransitie

In 2035 wil Opsterland energieneutraal zijn, zo luidt de ambitie van het huidige college van B en W. Na drie jaar lijkt die doelstelling te ambitieus, ondanks de goede wil en het harde werken op zowel het gemeentehuis als in de dorpen. Maar wat nu? Die vraag ligt op tafel in het tweede Sa! Politiek Café.

Met een discussie tussen Bareld van der Meer (raadslid CDA) en René Koopmans (oud-raadslid van D66) over de opgave die er ligt om energie te bezuinigen. Hoe ver moet de gemeente gaan om burgers hierin te stimuleren?

Daarnaast een discussie over hoe reëel de Opsterlandse ambities nog zijn en welke alternatieven er nog zijn voor zonne-energie. Met aan tafel Jan van Dalen (raadslid Opsterlands Belang), Elske Beintema (raadslid GroenLinks-OpsterLanders), Pieter de Kroon (voorzitter Wijnjewoude Energie Neutraal) en Hilbert Hoekstra (Energiecoöperatie Krigel uit Nij Beets).

 

22 oktober 2021 Gorredijk