Sa! TV: 4 mei herdenking in Beetsterzwaag

In verband met de coronamaatregelen kende Beetsterzwaag ook dit jaar een aangepaste 4 meiherdenking. De ceremonie vond plaats bij De Buorskip, dicht bij het Tiny Mulderplein, vernoemd naar de in Beetsterzwaag geboren verzetsvrouw, journaliste en schrijfster.

Het programma was opgebouwd rond een gedicht van Evert Kronemeijer van de werkgroep 4 mei, dat de verschillende functies van het plein benoemt: sporten, spelen, lezen, leren, musiceren en acteren. Kronemeijer sprak de hoop uit dat dit binnenkort weer kan in elkaars nabijheid en… in vrijheid.

Aan de uitzending werd meegewerkt door diverse omwonenden en gebruikers van het plein, waaronder het Fries Symfonie Orkest. Burgemeester Ellen van Selm benadrukte in haar toespraak hoe belangrijk het is om door middel van verhalen te blijven herdenken en om ons gezamenlijk in te zetten voor verdraagzaamheid. Na het taptoesignaal en twee minuten stilte, liet Greetje Hemstra van Euterpe het Wilhelmus horen. Na de kranslegging kwamen omwonenden en gebruikers van het plein aan het woord over herdenken, over vrijheid, over niet bang hoeven zijn. De uitzending is hieronder terug te zien.

5 mei 2021 Beetsterzwaag