Sa! TV: Lekepreker Jan Oudeboon

Sinds 2015 organiseert het kerkje van Kortezwaag regelmatig een Preek van de Leek. De lekeprekers vertellen een persoonlijk verhaal en hebben vaak een binding met Gorredijk en omgeving. Nu de Preek van de Leek vanwege corona niet mogelijk is, nodigde het kerkje drie eerdere lekeprekers uit om voor een vervolggesprek terug te keren naar Kortezwaag.

In aflevering twee is Jan Oudeboon te gast. Zijn pake en beppe woonden eerder in Gorredijk, zijn vader is er geboren. In gesprek met Arend Waninge gaat hij in op het onderwijs van nu en het onderwijs van de toekomst. Vanzelfsprekend komt de invloed van corona aan de orde. En Oudeboon legt een persoonlijke link met het verleden door het verhaal van zijn vader en de bekende onderwijzer Jan Eisenga.

Jeltsje Lieuwes is als sidekick bij het gesprek aanwezig. Zij is directeur van School Loevestein in Gorredijk, ze mengt zich gevraagd en ongevraagd in het gesprek.

Het gesprek met lekepreker Jan Oudeboon is de tweede in een serie van drie. In het eerste gesprek was Dirk Jan van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, te gast. In de derde aflevering komt ondernemer Gerk Jan Rinsma langs in het kerkje van Kortezwaag.

19 april 2021 Gorredijk