Trailer: Iepenloftspul De Lytse Prins

Op woansdei 24 maaie giet ‘De Lytse Prins’, it Opsterlânske iepenloftspul 2017 yn premjêre. De oare foarstellingen yn de bosk fan Beetstersweach binne op 26, 27 en 31 maaie en op 2, 3, 4, 7, 9 en 10 juny. In foarpriuwke.

 

 

 

19 mei 2017 Beetsterzwaag