Nieuws

‘Tweerichtingsverkeer Hoofdstraat cruciaal’

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Winkeliersvereniging Whi dringt er bij de gemeente Opsterland op aan om vaart te maken met het terugbrengen van tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat van Gorredijk. “Bereikbaarheid is essentieel voor het winkelbestand in het dorp. We kunnen nu niet langer wachten.”

De discussie over de rijrichting in de Hoofdstraat speelt al veel langer. In een enquête sprak 80 procent van de Whi-leden zich in 2017 al uit voor de herinvoering van tweerichtingsverkeer. “Opsterland wil de verkeerssituatie meenemen in de plannen rond de verhuizing van de Aldi naar de Hoofdstraat”, stelt Anton de Bruin, voorzitter van de Whi. “Maar dat gaat ons nu echt te lang duren. Gorredijk is geen Heerenveen of Drachten. Winkelen in Gorredijk betekent korte stops voor boodschappen. Dan is bereikbaarheid cruciaal. De situatie is nu veel te verwarrend. Dat scheelt publiek.”

De Whi liet de huidige situatie in de Hoofdstraat bekijken door een externe deskundige. Zijn conclusie was volgens De Bruin duidelijk: er is voldoende ruimte voor tweerichtingsverkeer. “Het lijkt misschien niet zo, maar de Hoofdstraat is net zo breed als de nieuwe Nijewei, waar ook tweerichtingsverkeer is. Bovendien heeft de Hoofdstraat brede stoepen en desnoods is het mogelijk om lantaarnpalen te vervangen door straatverlichting boven de straat. Het hele plan is met weinig middelen te realiseren.” De hoofdbrug is wel smaller, maar De Bruin verwacht daar geen problemen. “In de Hoofdstraat in Beetsterzwaag is het veel drukker dan in Gorredijk; daar is het ook smal, maar daar gebeuren bijna nooit ongelukken. Tweerichtingsverkeer kan er ook in Gorredijk toe bijdragen dat de snelheid van het verkeer daalt. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede.”

De twee richtingen in de Hoofdstraat hebben geen gevolgen voor de aangrenzende wallen. De rijrichting blijft daar zoals die nu is. Wel wil de Whi het beleid met de blauwe zones aanpakken. Gorredijk telt nu drie regimes: één, twee of drie uur parkeren. De winkeliers willen dat graag terugbrengen naar een parkeerduur van een uur in de Hoofdstraat en het eerste deel van de wallen nabij de Hoofdbrug. Op de grote parkeerterreinen bij de Aldi, Albert Heijn en Rinsma gaat dan een zone van drie uur gelden. Op parkeerterreinen verder van het centrum geldt onbeperkt parkeren. Verder stelt de Whi voor om op het eerste deel van de Brouwerswal vanaf de Hoofdbrug het visgraatparkeren te vervangen door langsparkeren. De Bruin: “Dat kost een paar plaatsen, maar oogt wel veel mooier en is veiliger voor de fietsers.”

Het bestuur heeft het plan voor een reactie gemaild naar Plaatselijk Belang en andere ondernemersverenigingen. Daarna volgt een gesprek met de verschillende raadsfracties. “Op die manier willen we proberen brede steun voor ons plan te krijgen.” Ook volgt er nog een informatieavond met bewoners in het centrum van Gorredijk over het plan. “Het is in ieders belang dat er een levendig centrum blijft met volop winkels.”