Sport

Tynster skûtsje viert tienjarig bestaan

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Hij was al uit Tijnje vertrokken toen het dorp zich begon te onderscheiden als skûtsjedorp. Maar toch heeft Sicko Heldoorn, oud-burgemeester van Opsterland, de eerste aanzetten als inwoner van Tijnje meegemaakt. Zaterdagavond keerde hij in het dorp terug als IFKS-voorzitter.

’t Swarte Wief vierde zaterdag haar tienjarig jubileum. “Doe’t wy op De Tynje wennen, wie in hiele groep dwaande mei de kombineraces. Dat wie fansels al in hiel moai barren. En wat doe ek al opfoel wie dat dizze groep in hiele ynfrastruktuur hie fan sponsoren en leden.”

Toen de kern van de groep ouder werd en andere activiteiten zocht, kwam langzamerhand het zeilen in beeld, al was er eigenlijk niemand met veel zeilervaring. “It moaie fan dizze groep is dat se earst twa jier útsocht ha hoe’t it allegearre yn elkoar siet. Doe ha sy in oar skûtsje kocht en dêrmei dogge se it goed. Se binne al twa jier op rige twadde wurden yn de Grutte A. Dan dogge jo wol mei.”

De ontwikkeling van ’t Swarte Wief is volgens Heldoorn illustratief voor de ontwikkeling binnen het IFKS. Deze vereniging werd 35 jaar geleden opgericht als tegenhanger van de SKS, waar maximaal veertien skûtsjes mee mochten doen. “Mar der binne folle mear skûtsjes dy’t ek wol sile wolle.” Aanvankelijk waren het vooral particuliere eigenaren die zich met hun skûtsje aanmeldden. De laatste jaren neemt het aantal stichtingen en groepen mensen, die samen skûtsje-eigenaar zijn, toe. Ook komen er meer IFKS-skûtsjes die zich namens een dorp presenteren. Heldoorn: “En it moaie fan de ûntwikkeling is ek datst hieltyd mear sjochst dat de kracht fan de skûtsjes yn it team leit. Dat wurdt hieltyd profesjoneler. By ’t Swarte Wief is dat net oars. De teamgeast is in grut diel fan de kracht fan dit skûtsje. It is ek sa moai om te sjen dat de organisaasje altyd in apart skip foar de folgers hat, wêr’t alle wedstryddagen donateurs op meifarre. Sa belûke jo in doarp by in skûtsje. Hiel moai. Yn dat soarte fan saken pykje se der wol út op De Tynje.” De IFKS telt op dit moment zestig skûtsjes die zijn verdeeld over vier klassen. Binnen de vereniging is er volop discussie over het maximaal aantal deelnemers.

’t Swarte Wief stond afgelopen zaterdag uitgebreid stil bij het tienjarig bestaan. ’s Middags was er een bijeenkomst voor sponsoren en de Club van 100. ’s Avonds waren er tijdens de receptie toespraken van Heldoorn en wethouder Anko Postma. Piter Wilkens en de DJ bam-b maakten het feest compleet.