Ondernemen

Uitbreiding Foveo Zorg

Potlood Renske Woudstra

Opsterland wil meewerken aan de bouw van twee extra zorgunits voor Foveo Zorg- en Dienstverlening aan de Domela Nieuwenhuisweg in Nij Beets. Om de omgevingsvergunning te kunnen regelen moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Op de locatie was tot 2015 onder andere kleinschalige verblijfsrecreatie gevestigd. Foveo Zorg- en Dienstverlening biedt zorg aan mensen met een beperking met als doel deze mensen zelfstandig te leren wonen. Op het terrein zijn al een aantal chalets aanwezig, de bedoeling is om er nu twee zorgunits bij te bouwen.