Nieuws

Ureterp telt nu twee zebrapaden

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Het is even wennen en opletten voor weggebruikers in Ureterp: voorrang geven aan voetgangers op de twee nieuwe zebrapaden in de Weibuorren. “Ik bin bliid dat se der binne, it remmet it ferkear wat ôf”, zegt centrummanager Date Boekema.

Twee jaar geleden besloot gemeente Opsterland aanpassingen te doen aan de doorgaande weg. Ondanks de sharedspace-inrichting, klinkerbestrating en 30km-zone werd er toch te hard gereden. “It plan wie om trije chicanes oan te lizzen. Mar soks kinst net meitsje, it jout opstopping en dat betsjut oerlêst. Foar de húsdokter in probleem as hy hurd útrukke moat en foar ûndernimmers is it ek net goed.”

Boekema ging op zoek naar een andere oplossing en kwam uit op de aloude zebrapaden. “Ik woe graach âlderwetske sebrapaden. Mei alle partijen bin we no ta dit kompromis kaam.” Boekema inventariseerde op de scholen hoeveel kinderen de Weibuorren oversteken. “Dat bin der 350 op in dei. En by it Lijteplein stekke in soad âlderen de dyk oer.” In de Weibuorren werd eind vorig jaar het eerste zebrapad gelegd ter hoogte van de Mounestrjitte/De Telle; onlangs werd de oversteek ter hoogte van het Lijteplein afgerond. “Froeger hienen we klaar-overs, dy bin der net mear. De skoallen bin bliid mei de sebrapaden en de âlderen kin no feilich de dyk oer om bygelyks in fiskje te keapjen.”

Boekema verwacht een bijkomend voordeel van de zebrapaden: tijdens het wachten voor het zebrapad kan zomaar het oog vallen op de winkels. “Dan sjochst dat der bygelyks in blommesaak sit en tinkst: o, ik kin wol even in blomke meinimme foar de frou.” Ook versterken de oversteekplaatsen het centrumgevoel in het dorp, denkt hij.

Delen