Thema Auto

Van der Meer Caravans verkoopt vooral jonggebruikt

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

“Nee, we hebben niets om in te ruilen.” In coronatijd meldt zich een heel nieuwe klantenkring bij Van der Meer Caravans in Nieuwehorne. “Minsken wolle likegoed op fakânsje en ûntdekke de karavan as alternatyf”, verklaart André van der Meer de toeloop. “Kinst wol sizze dat wy yn in hype sitte.”

De caravanhype begon vorig voorjaar en zet zich voorlopig door. Ouderen, tweeverdieners, jonge gezinnen, alleenstaanden: de caravan lijkt niet langer voorbehouden aan een specifieke generatie of doelgroep. “Minsken dy’t foarhinne stêdetripkes makken of mei it fleantúch foar in hotelfakânsje gongen, pakke no de karavan om deropút te gean.” André verwacht overigens niet dat de brede belangstelling doorzet na corona, maar ongetwijfeld blijft een deel van de nieuw ingewijden de caravan omarmen. “Nea tocht dat it sa leuk wêze soe, hear ik fan in protte klanten.”

Van der Meer verkoopt vooral jonggebruikte caravans. Voordeel van de jonge generatie caravans: alle extra’s zitten er vaak al op: mover, schotel, vaste uitdraaibare luifel. “It is krekt as mei auto’s, de kop is derôf.” Nieuw kan ook. André is dealer van Elddis en Sprite, twee Engelse merken die hij heeft geselecteerd op comfort en gebruiksgemak. De wat duurdere Elddis-caravan gaat wat betreft design en afwerking net even een stapje verder. “It is komfort, wêr’t klanten nei op syk binne.”

Caravan als camper

En dat heeft weer alles te maken met het veranderende gebruik. Gingen mensen vroeger drie weken in de zomer op pad om de caravan daarna weer op te bergen in de stalling, tegenwoordig reizen ze van maart tot november in hun mobiel onderkomen. Kortere tripjes, maar wel vaker. Met de goed geïsoleerde buitenwanden en de compacte warmtebronnen van tegenwoordig blijft het caravanverblijf aangenaam van het vroege voorjaar tot diep in de herfst.  “Minsken brûke harren caravan mear en mear as camper: efkes in dei of wat deropút. Dan wolst fansels net tefolle gedoch ha, luifel útdraaie en klear.”

Van der Meer heeft drie man in de werkplaats die het onderhoud, schadeherstel en de reparaties voor hun rekening nemen. Want ook na zes maanden intensief gebruik staat de caravan altijd nog een half jaar in de stalling. “En stilstand docht altyd wat”, weet André, in het verleden zelf ook automonteur. “Om it jier hat in karavan wol in ûnderhâldsynspeksje nedich. Sa’n BOVAG-beurt kostet 200 euro, mar dan bist ek samar wer klear. Moarns bringe, jûns wer oanheakje.”

Upgrade

Een goed onderhouden caravan gaat lang mee en hoeft met een paar ingrepen niet onder te doen in comfort. Een belangrijke activiteit bij Van der Meer is dan ook de upgrade, aldus André. In de werkplaats worden bestaande caravans voorzien van extra’s als een mover, een uitdraaibare luifel, of een fietsendrager. “Mei wat oanpassings is de caravan dan wer hielendal up-to-date.”