Nieuws

Veel belangstelling voor kleine windmolens

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Een CDA-informatieavond over kleine windmolens in Opsterland trok vorige week meer dan 140 belangstellenden. Het CDA in Opsterland is voorstander van kleine windmolens op het boerenerf en wilde nu eindelijk weleens weten hoe de vork precies in de steel zit.

Het provinciale bestuursakkoord van afgelopen zomer geeft namelijk ruimte voor kleine windmolens, met een ashoogte van 15 meter. Het CDA had vier sprekers uitgenodigd. Een eigenaar van een dergelijke windmolen en de producent waren positief over de mogelijkheden. Met een kleine windmolen is het mogelijk om een boerderij met ongeveer 80 melkkoeien in combinatie met zonnepanelen energieneutraal te maken. De overlast is minimaal, de kleine windmolen is stil en komt net boven de boomtoppen uit. Van horizonvervuiling is volgens de fabrikant dan ook geen sprake.

De boodschap van de vertegenwoordiger van de provincie was minder positief. Sinds kort is het mogelijk om een vergunning aan te vragen voor een kleine windmolen, maar deze is wel aan voorwaarden gebonden. Dergelijke windmolens zijn alleen toegestaan op agrarische bedrijven en voor eigen gebruik. Daarmee worden dorpscoöperaties en particulieren uitgesloten. Volgens een vertegenwoordiger van de gemeente Opsterland staat de wetgeving over kleine windmolens nog in de steigers. De Verordening Romte moet nog worden aangepast. Dat betekent dat de aanvraag voor een vergunning via een verlengde procedure gaat, een traject van minimaal 23 weken. Plaatsing van de molens is bovendien alleen mogelijk in overleg met provincie en gemeente.

Het CDA in Opsterland toonde zich aan het einde van de avond gematigd positief. Voorheen mocht geen enkele windmolen worden geplaatst en dat kan nu wel. “Dat is winst”, aldus afdelingsvoorzitter Jan Lammert Sijtsma. “Maar we zijn niet tevreden over de beperkende voorwaarden en de lange vergunningsprocedure. Werk aan de winkel dus voor de politiek. Het CDA Opsterland pakt in ieder geval deze handschoen graag op. Als we tot een duurzaam Opsterland willen komen, dan zijn kleine windmolens een praktische en goede aanvulling.”