Nieuws

Veiligheid bedrijventerrein op orde

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Voor de vierde keer op rij ontving de Stichting Bedrijven Gorredijk (StiBeGo) afgelopen donderdag het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid deelt het KVO-certificaat uit voor een periode van drie jaar. StiBeGo ontving het certificaat voor het eerst in 2009. Het KVO-certificaat is ontwikkeld om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen.

Voor de verlenging van het certificaat is onder andere gekeken naar de cijfers van politie en brandweer. Volgens parkmanager Jan Teunissen ligt het aantal incidenten duidelijk lager dan de landelijke gemiddeldes. Voor de verlenging van het certificaat is een enquête uitgevoerd onder ondernemers waaruit blijkt dat de ondernemers tevreden zijn over het beheer en onderhoud. Rond overlast is er een wisselend beeld. Het aantal gevallen van graffiti en vernielingen en het aantal knelpunten in verkeersveiligheid is toegenomen. Maar het aantal meldingen van inbraak, overlast en berovingen is ten opzichte van drie jaar geleden gedaald.

Het KVO helpt betrokken partijen om gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals voorlichting over preventie en georganiseerd toezicht zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. Een van de maatregelen die StiBeGo in het kader van het KVO-certificaat neemt, is de dagelijkse surveillance. Iedere nacht komen bewakers van 4GS op wisselende tijdstippen twee keer langs op de bedrijventerreinen. Doordat StiBeGo beschikt over het KVO-certificaat, komen ondernemers op het bedrijventerrein in aanmerking voor kortingen op  belangrijke verzekeringen.

Wethouder Anko Postma reikte de certificaten donderdag uit. “De preventieve maatregelen op het  bedrijventerrein werken goed. Het is mooi dat meerdere ondernemersverenigingen hierin samenwerken. Alleen kun je niets, samen kun je alles. Dat blijkt ook hier.”

Op de foto: Herman Kruis (politie), Feitze Dijkstra (StiBeGo), Franciscus Koopman (gemeente Opsterland), Oeds van der Woude (StiBeGo), wethouder Anko Postma, Jan de Jong (adviseur BORG), Jan Teunissen (parkmanager), René Bethlehem en Berend Hiemstra (beide StiBeGo).

Delen