Nieuws

Veiligheid Tjalling Harkeswei

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Op korte termijn gaan Plaatselijk Belang Hemrik en de gemeente Opsterland met omwonenden van de Hemriker slûs in overleg over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Tjalling Harkeswei.

Buurtbewoner Fokke Stoker vraagt al geruime tijd aandacht voor dit probleem. In een brief aan de gemeenteraad erkent het college van B en W nu dat in een eerder stadium onvoldoende is gekeken naar de bijzondere situatie ter plaatse. Er zijn uitzonderlijk smalle bermen tussen de woning en de vaart en de brug heeft ook invloed op het verkeer. Opsterland is er geen voorstander van om de 60-kilometerzone te veranderen in een 30-kilometerzone. Wel erkent de gemeente dat er maatregelen nodig zijn. Als er overeenstemming is over wat er moet gebeuren, dan wordt dat ook op korte termijn uitgevoerd, belooft het college.