Nieuws

Verkeersproef Hoofdstraat Gorredijk 

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De proef met tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat in Gorredijk wordt het komende jaar scherp in de gaten gehouden. Mocht blijken dat de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar komt, dan wordt volgens wethouder Libbe de Vries direct ingegrepen.  

De aankondiging van de proef voor tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat leverde eind vorig jaar op de Facebookpagina van Sa! een grote stroom aan reacties op. Er zijn positieve reacties van ondernemers, maar ook van bewoners van de Stationsweg. Zij hopen dat het bij hen in de straat rustiger wordt. Uit andere reacties blijkt vooral zorg voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Die zorgen leven ook bij de politie, die geen positief advies over de proef heeft gegeven.

De gemeente en de Whi denken met uitgebreide communicatie en observaties potentiële problemen voor te zijn. Mocht de veiligheid van gebruikers aantoonbaar in het geding komen, dan wordt de proef direct aangepast, zo blijkt uit het vorige week gepubliceerde raadsvoorstel. Het Kenniscentrum Shared Space begeleidt de proef

Vanaf de start op 22 februari tot het eind van het jaar doet het centrum intensief belevingsonderzoek onder verkeersdeelnemers en worden ook de snelheid, intensiteit en parkeerdruk gemonitord. In de Hoofdstraat, maar ook in andere straten. 

Zo is de verwachting dat het in de Heerenacker en de Nieuwstraat rustiger wordt. Het tweerichtingsverkeer geldt alleen voor auto’s. Voor vrachtwagens blijft het bestaande eenrichtingsverkeer gehandhaafd. Voor de proef is het volgens de gemeente niet nodig om de wegbreedte aan te passen.  

Belangrijkste doel van de proef is het verbeteren van het winkelklimaat zonder daarbij afbreuk te doen aan de leefbaarheid en veiligheid. Door het tweerichtingsverkeer verwachten Whi en de gemeente dat de grote parkeerplaatsen beter bereikbaar zijn. Bovendien worden korte stopenshopbezoeken in de Hoofdstraat eenvoudigerDe verkeersproef wordt ook meegenomen in de nog op te starten dorpsdialoog waarin gemeente, inwoners en ondernemers samen toewerken naar een Geweldig Gorredijk.  

Parkeren 
Naast de invoering van tweerichtingsverkeer past Opsterland ook het beleid in bestaande parkeerzones aan. Op de parkeerterreinen aan Schansburg (Ontmoetingskerk) en Marktstraat (bij Turfmerke) wordt de maximumparkeerduur verruimd tot drie uur. Parkeren aan de Loaijersstrjitte (bij de OMAH-markthal) wordt teruggebracht tot een uur. Op de Brouwerswal verdwijnt het schuin parkeren, zodat de geparkeerde auto’s niet deels op de rijbaan staan.  

Evaluatie
De verkeersproef loopt tot de voorjaarsvakantie 2022, maar wordt eind dit jaar al geëvalueerd. Zodat bij het aflopen van de proef direct duidelijk is of deze wel of niet leidt tot een definitieve aanpassing. De evaluatie vindt plaats op basis van de eerdergenoemde onderzoeken en meldingen die tijdens de proef bij de gemeente binnenkomen. Opsterland wil niet vooraf exact meetbare criteria benoemen voor het wel of niet slagen van de proef.   

Winkeliersvereniging Whi heeft al jaren de wens om tweerichtingsverkeer weer in te voeren. Tachtig procent van de Whi-leden is ook voor de proef. Zij verwachten een verbetering van de levendigheid in het centrum van Gorredijk en een verbetering van de bereikbaarheid. De Opsterlandse gemeenteraad bespreekt het voorstel maandag 18 januari. 

Delen