Nieuws

Vervenershuisje Jubbega heeft nieuwe bewoonster

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

‘Krekt wat foar dy’, had haar zus getipt. Wendy Buursma wil namelijk ‘licht leven’. Zonder overbodige spullen of luxe. Uit de dertig bewonersgegadigden voor het vervenershuisje bij de Poppebeam koos Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag voor haar.

Sinds vrijdag heeft Buursma de sleutel. “Ik ha op de kaart opsykje moatten wêr’t Jobbegea leit”, bekent de kersverse bewoonster een beetje besmuikt. Ze komt oorspronkelijk van de klei en weet nog niets van het dorp. Ook niet van haar nieuwe onderkomen. “Mar it húske fielde fuortdaliks goed. It hoecht foar my net grut of lúks.” Buursma wil licht en simpel leven, op een duurzame manier zonder al te veel materiële ballast. Ze had al eens gekeken bij de tiny houses in Hurdegaryp, maar die waren bij nader inzien toch iets ‘te tiny’. Het vervenershuisje is net mooi aan de maat: “Hjir kin ik myn piano kwyt.”

Permanente bewoning

Het karakteristieke vervenershuisje aan de Schoterlandse Compagnonsvaart stamt uit 1861, net als de magistrale beuk die ervoor staat. In het dorp staat de boom bekend als de Poppebeam, vertelt Plaatselijk Belang-voorzitter Willem van der Vlugt. “Tsjin bern waard sein dat hjir de poppen wei kamen.” Met zijn stamomvang van bijna zes meter behoort de beuk tot de top tien van Friesland en heeft de status van monument. Het huisje niet. Of nog niet, want er is Jubbega veel aan gelegen om het erfgoed in originele staat te bewaren en zeker te stellen. Om die reden sloot Plaatselijk Belang in de jaren tachtig al een pachtovereenkomst met de eigenaar, die permanente bewoning als voorwaarde stelde. Dat contract loopt in 2021 af. “Dêrnei sil Plaatselijk Belang besykje it húske te keapjen. Ik tink dat wy der mei de eigner wol útkomme.”

Dertig gegadigden

De vorige huurder gebruikte het vervenershuisje – huur tweehonderd euro – min of meer als postadres. “Dat wolle wy net mear ha”, zegt medebestuurslid Brenda Hoornveld. “Yn ús oprop op Facebook ha wy dúdlik makke dat de nije hierder foar it doarp kieze moat. Dat leit hjir gefoelich.” Ondanks dat Plaatselijk Belang slechts drie jaar zekerheid van onderdak kan bieden, meldden zich net voor de kerst op een open dag niettemin dertig gegadigden. “Dat hiene wy net ferwachte. Wy ha se allegear frege in brief te skriuwen mei harren motivaasje om hjir te wenjen.” Er zaten nogal wat mooie en aandoenlijke brieven tussen, het maakte de selectie moeilijk. Hoe ze dan bij Wendy uitkwamen? Van der Vlugt: “Elk bestjoerslid hat trije brieven útkeazen en by elts fan ús siet de brief fan Wendy dertusken. Har motivaasje en entûsjasme foar in ienfâldige manier fan libjen hat ús oertsjûge.”

Buursma mag niets aan de oorspronkelijke indeling van de woning veranderen, daar maalt ze niet om. Tussen de balken van het lage keukenplafond kan ze net rechtop staan. “Rûmte genôch, dochs?” In het vertrek dat ooit een manufacturenwinkeltje herbergde, komt waarschijnlijk haar piano te staan. En een van de drie bedsteden wordt haar slaapplek. “Ik sil de boel in bytsje opfervje en dan is it goed sa.”

Delen