Nieuws

Vervenershuisje wacht andere bestemming

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Als ls de huidige bewoner van het oude vervenershuisje bij de dikke Poppebeam aan de Jelle van Damweg in Jubbega vertrekt, krijgt het historische pand een andere bestemming. Er zijn plannen, maar het is nog onduidelijk wat er op de locatie mogelijk is. 

Het huurcontract met de huidige bewoner liep op 1 mei af. Toch mag de huurder blijven. Rob Broers van Plaatselijk Belang: “Yn earste ynstânsje is dat foar ûnbepaalde tiid en sûnder kontrakt. Fan beide kanten is der in opsistermyn fan twa moanne.” Het oude arbeiderswoninkje dateert uit 1861. Al ruim dertig jaar heeft Plaatselijk Belang een pachtovereenkomst met eigenaar Johan van Noordenburg, die altijd permanente bewoning als voorwaarde stelde. Meerdere bewoners verbleven sindsdien kort of langere tijd in de woning. “As de bewenner fan no ferhuzet, stelle wy in plan op om it foar de takomst te behâlden.” Plaatselijk Belang wil er graag een bezienswaardigheid van maken.

Ideeën zijn er genoeg, zegt Broers. “Kinst der bygelyks âlde ambachten yn sjen litte. Elke trije moanne in oare niverheid, dat seachst foarhinne in soad op merken.” Broers ziet mogelijkheden voor het pand als een plek waar de vaklui ook hun producten kunnen verkopen.  “Dêrneist kin der dan wat fersnaperingen ferkocht wurde.” Dorpsgenoot en raadslid Age Hartsuiker (Heerenveen Lokaal) stelde onlangs raadsvragen over de voorwaarden voor een andere bestemming. De antwoorden van het college van B en W gaven niet veel duidelijkheid. De gemeente Heerenveen wil wel meedenken, maar wacht eerst plannen van de eigenaar af. “Der bin wol ûntwikkelingen en dy bin posityf”, zegt Hartsuiker. “We bin dêr bliid mei.”

Eigenaar Van Noordenburg wil het pand niet verkopen, maar heeft zelf wel ideeën over een nieuwe bestemming. “Ik ha lêst in plan yntsjinne mei in idee oer een B & B of in teehûske. Mar de gemeente skoot de bal hieltyd werom.” Daar komt bij dat Van Noordenburg af wil van de onroerendgoedbelasting. “It hûske is ûnbewenber ferklearre, dêrom wol ik dat de gemeente de WOZ-wearde derôf hellet. Dy belesting kostet my tefolle en is it my net wurdich.” Omdat de gemeente de bal steeds weer bij hem teruglegt, vindt Van Noordenburg dat de toekomst van het vervenershuisje bij de gemeente Heerenveen ligt. “At se de WOZ-wearde derop hâlde, dan giet it hûske plat, ek al begryp ik dat it doarp emosjonele wearde hechtet oan it hûske. It doarp mei dan ek wol witte wat der spilet.”

Plaatselijk Belang wil graag helpen om het huisje te behouden. Broers: “Jierren lyn ha we ús der sterk foar makke dat der neist it hûske net boud wurde mei fanwege de woartels fan de âlde Poppebeam. Mei syn allen besykje we it hûske en beam yn stân te hâlden. Dêr krije we de hannen wol foar op elkoar.”

Richtsje Stornebrink, woordvoerder van de gemeente Heerenveen stelt dat de gemeente zonder concreet plan niets kan. “Wy hâlde de boat net ôf, mar it leit no stil. It is earst oan Pleatselik Belang en de eigner om tegearre mei in plan te kommen. Dat is net oan de gemeente.”

Delen