Nieuws

Vervolg juridische strijd proefboring Nij Beets

Potlood Arend Waninge

De strijd rond een eventuele proefboring naar gas bij Nij Beets verplaatst zich naar de Raad van State. De gemeente Opsterland gaat alsnog in beroep tegen de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland eerder dit jaar, waarbij de weigering van Opsterland om mee te werken aan de proefboring is vernietigd.

Volgens de rechter is niet de gemeente maar het ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag om hier over te oordelen. Het ministerie moet de aanvraag volgens de rechter nu in behandeling nemen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Opsterland is het niet met de uitspraak eens, maar was niet van plan deze beslissing aan te vechten. In de uitgebreide procedure zou de gemeente vanzelf weer in beeld komen, omdat de gemeenteraad een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen moet afgeven.

Exploitant Vermilion heeft wel hoger beroep ingesteld, omdat zij vinden dat een uitgebreide procedure niet nodig is. En krijgen ze daarin gelijk, dan staat de gemeente Opsterland bij een korte procedure alsnog aan de zijlijn. Door het beroep van Vermilion is volgens Opsterland een nieuwe situatie ontstaan, waardoor de gemeente heeft besloten alsnog in hoger beroep te gaan. Ze zal zich in het verweer niet richten op de procedure omdat Opsterland zelf ook altijd heeft gepleit voor een reguliere (korte) procedure. Het verweer is vooral gericht op het aanvechten van de bevoegdheid van het ministerie. Opsterland vindt dat het ministerie bevoegd is om te beslissen op aanvragen. Maar daar gaat het volgens de gemeente nu niet om. In de juridische strijd gaat het vooral om de beslissing op een bezwaar tegen de eerdergenoemde weigering van Opsterland om mee te werken.