Nieuws

Verzet tegen zonneweide Wijnjewoude

Potlood Arend Waninge

Een groep ondernemers aan de westkant van Wijnjewoude is het niet eens met het plan van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) voor een zonneweide van 1,5 hectare aan de Tolleane. Dat schrijven de ondernemers in een open brief aan het gemeentebestuur van Opsterland.

Belangrijkste bezwaar is dat WEN niet vooraf heeft onderzocht hoeveel grote daken in het dorp geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, terwijl WEN dat wel communiceert. ‘Deze informatie is onjuist en daarmee klopt ook de motivering van WEN niet’, aldus de brief. De bedrijven aan de westkant van het dorp liggen dicht bij de beoogde zonneweide. WEN had de groep ondernemers uitgenodigd om afgelopen donderdag op de ledenvergadering van WEN hun brief toe te lichten; ze hebben daar geen gebruik van gemaakt. WEN bestrijdt de lezing van de ondernemers. Ze stelt de afgelopen jaren ook aantoonbaar veel aandacht te hebben gegeven aan de zonnepanelen op grote daken. “Boppedat is der no in nije projektlieder ‘Zon op grote daken’”, aldus voorzitter Pieter de Kroon. “Hy besjocht mei eigners fan grutte dakken wat der mooglik is.”

Mestvergisting

Een groep omwonenden uit het westen van Wijnjewoude die moeite heeft met een monomestvergistingsinstallatie op de Tolleane was wel aanwezig op de jaarvergadering van WEN. Donderdagavond besloot de actiegroep Westkant Wijnjewoude toe te treden tot de werkgroep leefomgeving om mee te denken over de inpassing van een mogelijke mestvergistingsinstallatie. Het plan voorziet in een vergistingsinstallatie die de rundveemest van negentien melkveebedrijven verwerkt tot biogas. WEN is op zoek naar een onafhankelijke procesbegeleider om het hele proces voor mestvergisting te begeleiden.