Glasvezel in Opsterland

Volop belangstelling glasvezel in buitengebied

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Glasvezel buitengebied

De lijst van Kabelnoord telt in Opsterland 2.347 adressen die in aanmerking komen voor de aansluiting op glasvezel in het buitengebied. De aanleg volgt wanneer 60 procent van deze adressen meedoet. Op de eerste serie informatieavonden is de belangstelling groot.

Drie informatiebijeenkomsten vorige week en drie volgende week moeten de bewoners van het buitengebied overtuigen om zich in te tekenen voor de aanleg van de glasvezel. Kabelnoord gaat met steun van de provincie de komende jaren het hele buitengebied in Friesland te bekabelen. Het gaat om 21.000 zogenaamde witte adressen, adressen waar commerciële partijen geen snel internet willen aanleggen. Opsterland, met 2.347 adressen, is de derde gemeente waar Kabelnoord de belangstelling inventariseert. Aanmelden kan tot 19 november, daarna wordt de stand opgemaakt. Hebben zich dan minimaal 1.409 (60 procent) adressen aangemeld, dan kan de aanleg van start. Kabelnoord en de gemeente Opsterland hopen echter dat dit percentage in Opsterland veel hoger ligt.

Binne Visser onderzocht de afgelopen jaren met een initiatiefgroep uit de omgeving van Hemrik de mogelijkheid om zelf een netwerk aan te leggen. “Dat wie de oarspronklike opset fan de provinsje, mar de kosten foar in oansluting waarden te heech. Ik bin hiel bliid dat de provinsje no dizze konstruksje keazen hat.” Het werk van de initiatiefgroepen was niet voor niets. “Troch ús is de provinsje oan it wurk set en wy binne belutsen by de voorwaarden foar it kontrakt mei Kabelnoord.” Ze zorgden er onder andere voor dat Kabelnoord een open netwerk aanlegt, waar straks ruimte is voor meerdere providers. Volgens Visser is het ‘nu of nooit’ voor het buitengebied. Wie voor 19 november intekent betaalt geen extra kosten. Wie zich later bedenkt, is in ieder geval 500 euro kwijt. En wie nog wil aansluiten als het netwerk er eenmaal ligt is per adres minimaal 5.000 euro kwijt.

Deelnemers betalen een netwerkvergoeding van 15 euro per maand, maar het is ook mogelijk de maandelijkse kosten in één keer af te kopen voor 1.800 euro. Daarbovenop is ieder adres abonnementskosten kwijt bij een provider. Marcel Rijpstra van Kabelnoord houdt de aanwezigen voor dat ze via het netwerk internet krijgen met een upload- en downloadsnelheid die minimaal 25 keer zo hoog ligt als van de koperdraad waarop bewoners van het buitengebied nu nog zijn aangewezen.

Zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij Elske en Freddy Klooster aan de Binnenwei in Siegerswoude. Voor het internetten is het gezin van vier personen afhankelijk van een koperdraadje. Bovendien heeft Freddy nog een bedrijf aan huis. Tegelijkertijd internetten via de drie laptops, twee iPads en vier mobiele telefoons is eigenlijk nooit mogelijk. “It is foaral geduld hawwen”, vertelt Elske. “In film downloade slagget net sûnder alles plat te lizzen. En de rest fan de húshâlding kin net altyd op internet at Freddy oan it wurk is. Jo moatte altyd rekken meielkoar hâlde.” Na de uitleg zijn ze het er snel over eens dat dit is waar ze al heel lang op wachten.