Nieuws

Volop twijfels bij zwembaden

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De buitenzwembaden mogen sinds 28 april weer open, maar zijn dat nog niet. Besturen zitten vol organisatorische en financiële twijfels. “We zetten de toekomst van het bad niet op het spel”, aldus Twan van Duijven van De Delte in Gorredijk. “Dan dit jaar maar niet open.”

De zwembaden hebben door de coronacrisis dit jaar te maken met een korter seizoen, hogere kosten en lagere inkomsten. De zwembaden mogen veel minder mensen tegelijkertijd toelaten. Het zorgt al met al voor veel financiële onzekerheden. “We hebben al vroeg bij de gemeente Opsterland aangegeven graag open te willen”, aldus Twan van Duijven, voorzitter van De Delte in Gorredijk. “Maar de risico’s kunnen we niet zelf dragen. Er is bij de gemeente echter geen enkel zicht op enige vorm van financiële garantie.” Het zwembadbestuur heeft inmiddels ook bij de gemeenteraad aangeklopt. Zonder financiële steun dreigt het bad in Gorredijk dit jaar gesloten te blijven. “Wij willen niet koste wat het kost open en daarmee de toekomst van het zwembad op het spel zetten.” Van Duijven vindt de opstelling van de gemeente Opsterland teleurstellend. De Delte draait sinds vijf jaar helemaal op vrijwilligers, zonder subsidie. “We vervullen een maatschappelijke rol. En deze zomer blijven veel mensen thuis. Dan is een uitje in het zwembad welkom.” Mocht het bestuur nog wel besluiten om het bad te openen, dan zijn minimaal twee weken nodig nog om het bad te vullen en op temperatuur te brengen.

Het openluchtbad in Jubbega gaat op zijn vroegst halverwege juni open. Volgens voorzitter Rob Broers zijn er circa drie weken nodig om het bad klaar te maken. De seizoensvoorbereidingen zijn eerst stopgezet. “As wy no trochgean, moatte wy ûnkosten meitsje. Wy wolle earst sekerheden ha fan de oerheid.” Het aantal voorschriften is nu te groot en te onduidelijk om mee te werken, stelt Broers. “En as der dan in bobo komt te kontrolearjen, rinne je in dikke kâns op in boete. Dat doarre wy net oan.” Het bestuur van het zwembad legt de bal nu eerst bij het gemeentehuis in Heerenveen en bij het RIVM. Ze wil toezeggingen dat zwemmen in het natuurwater van het bad veilig is en dat het virus in het water niet over te dragen is. “As dy tasizzing der komt, sjogge wy fierder.” Want dan is het ook nog zaak of openstelling haalbaar is. Er moet bijvoorbeeld veel meer worden schoongemaakt. En wat doe je met abonnementen nu het seizoen nog zo kort is? Toch denkt Broers niet dat openstelling afhangt van de financiën. “De gemeente Hearrenfean helpt ús wol. It sit no foaral op de regeljouwing.” Afstand houden in het bad valt niet mee. Het zwembad in Jubbega is vooral een recreatiebad waar veel kinderen door elkaar zwemmen. Baantjestrekkers vormen maar een paar procent van het aantal bezoekers.

Het zwembad in Nij Beets heeft al besloten dit jaar niet open te gaan. Het bestuur van natuurbad De Wispel in Tijnje wil alles doen om toch open te kunnen gaan. Ze onderzoekt momenteel de mogelijkheden. Zwembad Dúndelle in Bakkeveen bekijkt ook nog of het organisatorisch en financieel mogelijk is om met het protocol ‘verantwoord zwemmen’ open te gaan.