Nieuws

Voorschot voor ZZP’ers

Opsterlandse ZZP’ers die door de coronacrisis in acute geldproblemen komen, kunnen sinds donderdag een voorschot aanvragen op de Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers).

De exacte voorwaarden voor de regeling zijn nog niet uitgewerkt, vertelt wethouder Libbe de Vries. “Dat duorret no te lang. Dêrom wurkje wy mei foarskotten.”

De gemeente Opsterland laat de regeling uitvoeren door het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Volgens de wethouder voert dit bureau normaal ook de bijstandregeling voor zelfstandigen uit. “Meastal giet dit om in pear gefallen yn it jier. Dat is net goed om dat as gemeente sels te dwaan. Dêrom wurkje wy op dit mêd mei 15 gemeenten gear.” Het is nu heel druk bij het BZF. Opsterland levert daarom ook mankracht om de aanvragen voor noodkredieten af te wikkelen.

Alle informatie is te vinden op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl. Op dit moment staat er niet duidelijk vermeld dat dit ook de plek is voor ondernemers uit Opsterland, maar De Vries benadrukt dat dit wel degelijk het geval is.