Nieuws

Voorwaarden zonneparken lijken wassen neus

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Komende maandagavond behandelt de Opsterlandse gemeenteraad twee voorstellen rond zonneparken bij Ureterp. De raad moet een verklaring van geen bedenkingen geven om een omgevingsvergunning mogelijk te maken. Grote vraag: welke voorwaarden kan de gemeenteraad stellen?

Niet iedereen staat direct te applaudisseren over de zonneparken. De plannen voor de locatie Lippe Gabriëlsplas leverden zeven uitgebreide zienswijzen op. De tweede locatie, aan de Skieppeleane, is minder omstreden. Er kwam maar één zienswijze binnen.

Wassen neus?

Opsterland heeft tot nu toe steeds gesteld dat ze wil meewerken aan zonneparken, maar dat er drie belangrijke voorwaarden zijn. Het moet passen in het landschap, er moet draagvlak in de omgeving zijn en burgers moeten kunnen participeren. Na het lezen van de reacties van het college van B en W op de ingediende zienswijzen op de plannen voor de zonneparken lijken deze voorwaarden echter een wassen neus.

Op meerder plekken in de reactienota op de zienswijzen stelt Opsterland dat ze in de planovereenkomst initiatiefnemer Univery wel verplicht onderzoek te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een wandelpad, bruggen over de Fryskepeallenfeart en vissteigers. Maar ze kan aanleg van de voorzieningen juridisch niet als harde eis in de omgevingsvergunning opnemen. In haar eigen woorden zou de gemeente dan misbruik maken van haar macht.

Niets afdwingen

Bovendien stelt Opsterland dat aanleg van de voorzieningen afhankelijk is van subsidies en dat het aan de initiatiefnemers is of een aanleg van de voorzieningen uiteindelijk financieel haalbaar zijn. Geen harde voorwaarden dus. Datzelfde geldt voor participatie van burgers. Opsterland kan de initiatiefnemers dat wel vragen, maar niet afdwingen.

Er is eerste een nieuw ambitiedocument nodig waarin de wijze van participatie en compensatie beter wordt beschreven. Dit document kan dan de basis zijn om participatie en compensatie in de toekomst beter te kunnen afdwingen.

Plaatselijk Belang Ureterp maakte zich eerder al zorgen over de vrijblijvendheid in de voorwaarden van de vergunning. Zij vraagt keiharde garanties van de initiatiefnemers en meent daarover ook keiharde afspraken gemaakt te hebben.