Nieuws

Vragen VVD over stikstofgevoelige natuur

Camera Sietse de Boer Potlood Redactie

VVD-raadslid Hielke de Vries wil van het Opsterlandse college van B en W weten of er rond de Natura 2000-gebieden in en rond Opsterland de afgelopen jaren extra stikstofgevoelige natuur is ingetekend.

Hij is verontrust over berichten van de Stichting Agrifacts dat dit de afgelopen vijf jaar landelijk geldt voor circa 80.000 hectare stikstofgevoelige natuur zonder dat belanghebbenden daarvan op de hoogte zijn. De Vries wil weten of het bericht klopt en zo ja, waarom belanghebbenden en de raad daar niet van op de hoogte zijn gebracht. “De lânbou en de bousektor steane mei troch de stikstofdiskusje ûnder druk. It is net akseptabel as dêr op dizze wize noch in skepke boppe-op dien wurde soe.”

Opsterland kent drie Natura 2000-gebieden: Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper Schar en Bakkeveense Duinen.