Cultuur

Vriendengroep heeft doel met wekelijkse ‘vergaderingen’

Potlood Arend Waninge

Het seizoen van de tentfeesten is nog lang niet aangebroken. Daar lijkt het nog te koud voor. In Katlijk denken ze daar echter anders over. Zaterdag 4 februari staat daar het Winter Wonder Feest op het programma. In een feesttent aan de Bisschoplaan.

Een hechte vriendengroep organiseert het feest al voor de twaalfde keer. De eerste vraag is logisch: waarom in februari? Woordvoerder Tsjeard Hoekstra: “Yn 2005 bin we begûn mei it Raaptepperfeest nei de simmer. Mar dat foel net moai. Der binne dan in soad oare tintefeesten. Dan hast dus in protte wurk en der komt net ien.” Het daaropvolgende jaar besloten ze daarom te verkassen naar de winter. Tweede vraag: waarom de naam Winter Wonder Feest? Antwoord: “Dat bekt wol lekker.”

Al een kleine twintig jaar is de vriendengroep bij elkaar. Elke week zien ze elkaar in hun eigen kroeg: Bar Le Clos du Notaire, uit te spreken op zijn Frans. Le Clos du Notaire is dan ook een Franse wijn, letterlijk vertaald ‘de wijngaard van de notaris’. Toepasselijk, want het onderkomen is gevestigd op de garagezolder van notaris Hoekstra in Katlijk. In de volksmond heette het jeugdhonk trouwens al gauw Bar Ketlik.

In 1998 werd de kroeg, eigenlijk een hanghok, geopend en werd er een stichting opgericht. De vrienden waren toen rond de vijftien jaar oud. “We wienen elke freedtejûn iepen en der kamen dan faak wol sa’n fyftich minsken.” Door de jaren heen werd het bestuur ouder en  bleek er te weinig tijd om elke vrijdag open te zijn voor publiek. “We seinen doe wol: we wolle ien kear yn ’t jier in feest organisearje foar Ketlik.” En zo geschiedde.

Ieder zijn taak

De mannen zijn inmiddels rond de dertig, maar nog steeds ontmoeten ze elkaar één avond in de week op de vaste plek. Om te ‘vergaderen’, beweren ze. “Eins ha we it oeral oer, mar sa’n trije moanne foar it Winter Wonder Feest wurdt it wat serieuzer.” Ieder heeft dan zijn taak. Bauke regelt bijvoorbeeld de vrijwilligers. “Dat is faak itselde ploechje fan fyftich. Fernimst wol dat it wat lestiger wurdt. Minsken krije bern en sa, dat hast op dizze leeftyd.”

“Us ynstek is dat it in gesellich feest is foar minsken fan 8 oant 88. Dus net allinne heavy metal of Nederlânsktalich, mar gewoan in top 40-band en in dj”, zegt Tsjeard. Bestuurslid Wolter Hijlkema, die vroeger een café had in Oldeberkoop, belt een boekingsbureau voor een overzicht van de te boeken bands. Aan de bandkeus is maar één voorwaarde verbonden, verwoordt Sake Sierdsma: “Der moat in knappe sjongeres by wêze want in band kin noch sa goed wêze, sûnder sjongeres wurdt it neat.” Het Winter Wonder Feest trekt jaarlijks zo’n twaalfhonderd bezoekers. Tsjeard: “We merke wol dat der wat minder âlderen komme. Dy soenen we graach werom sjen.”

Het Winter Wonder Feest met partyband Tof! en dj Feiko is op zaterdag 4 februari (21.00-02.00 uur) aan de Bisschoplaan in Katlijk. Entree: 12,50 euro. Kaarten via winterwonderfeest.com en aan de kassa.

 

Delen