Nieuws

VVD: Veenweide is niet alleen boerenprobleem

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

“As mienskip moatte wy meielkoar de oplossing fine en soargje foar draachflak om stappen te setten.” VVD-statenlid Marten Dijkstra is helder over de problemen in het veenweidegebied. “Mar der moat foar de boeren wol in takomstperspektyf bliuwe.”

Dijkstra is net verkozen in de Friese Staten. Hij is zelf biologisch melkveehouder in het veenweidegebied, tussen Aldeboarn en Nij Beets. “Wy binne der wol fan oertsjûge dat der wat geande is. Dat sjogge wy alle jierren.” Dijkstra was donderdag te gast in een politiek café van de VVD in Gorredijk. Zijn boerderij staat in een gebied met een kleidek van een halve meter met daaronder nog zo’n elf meter veen.

De bodemdaling in het veenweidegebied als gevolg van het oxiderende veen staat volop in de belangstelling. De overtuiging dat er iets moet gebeuren is er, maar de oplossing is nog niet zo eenvoudig. Dijkstra: “Oeral it wetterpeil omheechbringe is yn alle gefallen net de oplossing.” Studies laten al zien dat een verhoogd waterpeil de boeren 30.000 tot 50.000 euro per jaar gaat kosten. Dijkstra ziet meer in een gebiedsproces, maatwerk waarbij de hele omgeving is betrokken. “De boargers wolle ek graach mear biodiversiteit, fûgels en blommen. It is net allinnich it probleem fan de boeren.” Hij noemt de problemen in het veenweidegebied een achtergestelde rekening van vijftig jaar beleid, waarvan de maatschappij de rekening ook samen moet betalen.

Onderdeel van de oplossing moet een langetermijnperspectief voor de boeren zijn, vindt het Statenlid. “Mar dat perspektyf is net foar elkenien itselde.” De ene boer wil bijvoorbeeld wel biologisch, de ander wil in verband met opvolgers intensief verder. “Mar dat moat dan miskien wol op in oar plak.” Het liefst ziet Dijkstra dat de provincie projectleiders aanstelt die het proces in de verschillende deelgebieden gaan begeleiden. Centrale vraag is dan: wat wil je met het gebied? Het gaat volgens Dijkstra ook over biodiversiteit, recreatie, landbouw en de energietransitie. Iedere boer gedwongen biologisch ziet hij niet als oplossing. “Dan makkest dyn eigen oerskot. De oergong nei biologysk moat troch de fraach stjoerd wurde.”

Tweede gast in het politiek café was VVD-Europarlementariër en agrarisch ondernemer Jan Huitema uit Makkinga. Hij staat bij de komende verkiezingen voor het Europees parlement op plek twee, de VVD heeft nu drie zetels. Huitema kreeg de vraag hoe hij ervoor kan zorgen dat Nederland dan enthousiast blijft over Europa. Dat Europa een probleem heeft, beseft Huitema maar al te goed. Hij ziet dat burgers aan de ene kant Europa niet daadkrachtig genoeg vinden, aan de andere kant twijfels hebben bij het democratische gehalte van Europa en tegelijkertijd ook nog eens de soevereiniteit van de lidstaten hoog in het vaandel hebben staan. “Mar dat kin net alle trije tagelyk, al sizze oare partijen dat wol.” Volgens de zaal moeten Europese politici veel meer uitleggen wat Europa heeft gebracht. Dat is voor iedereen lang niet duidelijk meer. Huitema: “En it parlemint moat mear dwaan wêr’t se foar binne. En dat is it kontrolearjen fan belied.”