Nieuws

VVD-vragen over schade gaswinning

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra Map Gaswinning Map Gemeenteraadsverkiezing 2018

Naar aanleiding van het schadeprotocol in Groningen vraagt de Opsterlandse VVD zich af hoe het met eventuele schade in de regio Opsterland is.

Hielke de Vries: “Opsterland heeft boorlocaties in Ureterp, Langezwaag en Hemrik en er loopt een aanvraag voor Nij Beets. Deze velden zijn kleiner zijn dan in Groningen, maar er blijft onzekerheid over de schadelijke gevolgen met betrekking tot aardbevingen en verzakkingen.”

De VVD heeft het college schriftelijke gevraagd of er in Opsterland al schademeldingen zijn geweest die een gevolg zouden kunnen zijn van de gaswinning in Opsterland of directe omgeving. En mocht dat het geval zijn dan wil de VVD graag weten of er dan gebruik kan worden gemaakt van hetzelfde schadeprotocol zoals dat in Groningen is overeengekomen.