Nieuws

Wa’t it wit mei it sizze (2)

Potlood Redactie

Het digitale fotoarchief van Museum Opsterlan bevat circa 40.000 foto’s. Bij een fiks aantal foto’s heeft het museum vragen. Wie staan erop? Waar en wanneer is de foto gemaakt? In de rubriek  ‘Wa’t it wit mei it sizze’ vragen wij lezers om hulp. Weet u meer? Geeft het door op opsterlanmuseum@gmail.com of bel met 0513-462 930.

Sturka
In 1955 verhuisde Koelstra Kinderwagenfabriek naar een nieuw gebouw aan de Leitswei. In de laatste maanden van dat jaar betrok Sturka, fabrikant van sportkleding, de nu vrijgekomen voormalige doopsgezinde kerk aan de Langewal. Op 31 januari 1956 werd met de productie begonnen. Wie kent de dames? En wie kan ons meer vertellen over Sturka?

Begraafplaats Kerkewal
In 1984 brachten gemeenteraadsleden een bezoek aan de begraafplaats bij de inmiddels gesloopte hervormde kerk aan de Kerkewal. Wie weet wat de aanleiding was en wie staan er op de foto?

Iepen Doar
In de vroegere pastorie van de hervormde kerk aan de Hoofdstraat was later het jeugdclubhuis De Iepen Doar gevestigd. Bestuursleden van Plaatselijk Belang Gorredijk-Kortezwaag begeleiden burgemeester Joost van Bodegom tijdens een bezoek. Wie kan meer vertellen over het bezoek en de andere personen op de foto?