Nieuws

Water en beleving staan centraal in centrum Jubbega

Potlood Redactie

Het centrum van Jubbega kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Daar zijn inwoners, ondernemers en de gemeente Heerenveen het over eens. Samen bouwen ze stap voor stap toe naar een concreet plan. Water en de dorpsgeschiedenis gaan hierin een belangrijke rol spelen.

Ideeën over hoe het nu verder moet met het centrum van Jubbega zijn er meer dan voldoende. Tijdens twee eerdere bijeenkomsten gingen de inwoners met elkaar in gesprek over vragen als: waarom is het centrum belangrijk? Wat is nu precies het probleem? En waar liggen de kansen? De bijeenkomsten leverden maar liefst 41 verschillende ideeën op. “Maar niet alle ideeën kunnen worden uitgevoerd”, aldus wethouder Jelle Zoetendal. “Het gaat er nu om dat we keuzes gaan maken. En dat doen we samen met het dorp. Fysieke bijeenkomsten zijn in deze coronatijd lastig. Maar we willen wel verder. Daarom organiseren we nu een digitale bijeenkomst, waarin de Jubbegaasters kunnen meepraten.”

Water

De Schoterlandse Compagnonsvaart behoort tot het DNA van Jubbega, maar biedt het dorp nu weinig meer. “We zijn trots op de vaart”, vertelt onderneemster Augusta Feenstra. “De vaart hoort bij het karakter van het dorp. Het is doodzonde dat we de vaart bijna niet meer kunnen zien en niet beter kunnen beleven.” De uitstraling van de kademuur laat te wensen over. Bovendien draagt de gedateerde inrichting van de openbare ruimte niet bij aan waterbeleving van het water.

Jubbegaasters concludeerden eerder ook al dat er te weinig groen is in het openbare gebied en dat er te veel verharding ligt. Maaike Terpstra (Plaatselijk Belang): “Wij willen een gezellig centrum waar mensen graag komen, waar men elkaar ontmoet en waar men even kan uitrusten. Meer groen helpt daarbij, maar we moeten ook zorgen dat er voldoende gratis parkeerplaatsen overblijven.”

Dat laatste is niet alleen voor het publiek, maar ook voor de ondernemers belangrijk. “Het lukt ons om nog steeds nieuwe klanten naar Jubbega te trekken”, vertelt Klaas Annema van Modehuis Blaauw. “En daarin speelt zeker mee dat mensen vanuit de auto met een paar meter lopen al in de winkel zijn.”

De ondernemers van Jubbega hebben met elkaar afgesproken dat ook zij samen de schouders zetten onder het opknappen van het dorpscentrum. Annema: “Het gaat dan ook over de pr en marketing van het hele dorp en het verbeteren van het ondernemerschap. De kansen die zich nu voordoen grijpen we met alle handen aan.”

Hart van het centrum

De inwoners van Jubbega hebben duidelijk uitgesproken dat ze een hart in het dorp willen om te ontmoeten en te verblijven. Maar de vraag is nog wel waar dat hart dan moet liggen en hoe dat eruit moet komen te zien. En gaat het om één plek of om meerdere plekken verdeeld over het centrum? Ook zijn er ideeën om de geschiedenis van het dorp bij de herinrichting een plek te geven. Het centrum kent enkele karakteristieke en beeldbepalende panden, zoals het pand van de huisarts. Deze panden kunnen ook bijdragen aan de beleving. Hanneke van der Lei, stedenbouwkundige van de gemeente Heerenveen, ziet het helemaal zitten. “Er liggen veel kansen op het gebied van water, sfeer en beleving om het centrum van Jubbega mooier te maken.”

 

Digitale bijeenkomst 10 november
Ter voorbereiding op een concreet uitvoerbaar plan organiseren ondernemersvereniging HNI, Plaatselijk Belang en de gemeente Heerenveen op dinsdag 10 november een online bijeenkomst. Inwoners van Jubbega kunnen dan meepraten over het vervolg. Hoe worden de verschillende eerder genoemde bouwstenen geduid en welke keuzes worden er gemaakt om tot de daadwerkelijke verbetering van het centrum van Jubbega te komen. Belanghebbenden en deskundigen lichten tijdens de bijeenkomst verschillende aspecten toe. Volgers van de bijeenkomst kunnen via de chatfunctie van de site vragen stellen die zo mogelijk ook tijdens de bijeenkomst worden beantwoord. De bijeenkomst start om 19.30 uur (digitale inloop vanaf 19.15 uur) en is te volgen op www.heerenveen.nl/centrumvisiejubbega. Op deze site is alle informatie te vinden. In een video lichten ondernemers, bewoners en de gemeente het proces en de bouwstenen toe.

Bijna drie miljoen euro beschikbaar
Het maken van plannen is vaak eenvoudiger dan de plannen ook daadwerkelijk realiseren. Jubbega heeft echter een groot voordeel: er is al bekend hoeveel geld er beschikbaar is. De gemeente Heerenveen kan 2,85 miljoen euro investeren in het centrum van Jubbega. Dat geld komt deels uit de Regio Deal die de gemeenten in Zuidoost-Fryslân gesloten hebben met het Rijk. Voordat het geld besteed kan worden, moet er eerst een centrumplan komen. De uitkomsten van de discussieavond op 10 november worden meegenomen in de visie. In het eerste kwartaal van 2021 wordt het conceptplan en het bijbehorende investeringsplan opnieuw besproken met het dorp. In het tweede kwartaal is het dan aan de gemeenteraad om het plan aan te nemen, waarna de uitvoering ook kan starten.

Delen