Nieuws

Watertoren van binnen groter dan gedacht

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Wat doe je met een watertoren van 44,25 meter hoog? Mogelijkheden zijn er legio vertelt Yourick Fokker aan de belangstellenden die donderdag een kijkje kwamen nemen in vooroorlogse reus van Lippenhuizen. “Kijk, je kunt deze hele muur vervangen door ramen. De muren zijn niet dragend”, vertelt hij een echtpaar uit Donkerbroek. Namens StudioRAAK begeleidt hij het verkoopproces voor Vitens, nu nog eigenaar van de toren.

Er zijn niet veel dorpsbewoners die het monument ooit hebben betreden, dus is deze open dag een unieke kans. Fenna Liemburg stapt met haar vriendinnen als eerste over de drempel. “Ik stean der wol achter dat hjir wat leuks komt. It moat wol eksklusyf wêze en gjin bedriging foar ús nije mfa. En se moat der ek net tefolle oan feroarje.” Ook Arie Jonkman van de camping aan de Tjalling Harkeswei is nieuwsgierig. “Even bekijken of je er iets mee kunt. Er moeten nog wel een paar centen aan vertimmerd worden.”

Hoe denken de buren eigenlijk over herbestemming van de watertoren? “As der boppeyn ramen komme, sjogge se rjocht by ús yn de tún”, denkt Fokje Fennema. Ze woont twee huizen verderop. “Mar we sjogge wol wat it wurdt, ik begryp goed dat se de toer ferkeapje wolle. En foar ús fielt it thús, kinst de toer al fan de A7 ôf sjen.” De toren is van binnen veel groter dan hij had gedacht, verbaast Plaatselijk Belang-voorzitter Gerrit Prikken zich. “We sil sjen wat it wurdt aanst. Mar we ha ús der wol fan fersekere dat it doarp meiprate mei oer de takomst fan de wettertoer.” En dan klimt hij de smalle trappen op tot in de top, nadat hij er eerst wel voor heeft getekend dat dit geheel op eigen risico is.

Waterleidingbedrijf Vitens verkoopt de in 1932 in een zakelijk-expressionistische stijl gebouwde watertoren omdat deze geen rol meer speelt in de distributie van drinkwater.