Nieuws

Wegenbouw bracht Luutzen en Annie overal

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Door asfalt leerden Luutzen Blaauwbroek (84) en Annie Hingstman (81) uit Gorredijk elkaar kennen. Als machinist op de asfaltmachine asfalteerde Luutzen een weg in Rolde, die ook voor het ouderlijk huis van Annie langs liep. “Ik dacht: da’s een leuke vent!” Nu zijn ze 60 jaar getrouwd.

De wegenbouwers werden bij Annie thuis uitgenodigd voor een kop koffie, heel normaal in die tijd, weet Luutzen. De toen vijftienjarige Annie was hem niet zo opgevallen, zegt hij eerlijk. “Mar in jier letter krige ik in kaart fan har, se woe my graach wer sjen. Ik bin der doe hinne gien en sa is it kaam.” Annie zelf heeft geen idee meer hoe ze aan zijn adres kwam.

Luutzen was achttien, toen hij aan de slag ging in het wegenbouwbedrijf van heit in Assen. Na hun trouwen betrok het jonge stel een woonwagen, om mee te kunnen reizen met het werk. Van Oosterhesselen trokken ze naar Wytgaard, waar zoon Harm werd geboren. In Assen werd een nieuwe TT-baan aangelegd. “Heit waard net útnoege om dêroan mei te wurkjen. Hy wie doe sa lilk dat hy op ‘e Gordyk it houtstek oan de Molenwâl kocht. Der waard in hûs by boud en dêr bin wy yn kaam.” In 1963 werd daar dochter Alie geboren. Tot hun groot verdriet overleed zij acht jaar geleden, 47 jaar oud. Maar geluk is er ook, zegt Annie. “We hebben vier achterkleinkinderen waarvan één van haar.”

In 1966 kwam er economische tegenwind. Blaauwbroek Wegenbouw moest noodgedwongen afslanken. De oudste broer kwam aan het roer. Luutzen werd uitvoerder bij een dochteronderneming van de Grontmij en verhuisde hiervoor met zijn gezin naar België. Na dik vijf jaar had Annie genoeg van België en liet ze zich inschrijven voor een huis in Gorredijk. “Ik heb tegen Luutzen gezegd: je kunt meegaan of hier blijven.” Hij ging mee en werd uitvoerder bij Gruno Wegenbouw. “Doe ha ik in soad yn Opsterlân oan it wurk west.”

Na nog een paar andere werkgevers ging hij op zijn 59e met de vut. Vijfmaal gingen ze op reis naar zijn zuster in Amerika. Luutzen verzorgt de tuin en maakt nog graag werktuigen en dieren van hout. Hij was bestuurslid van IIsnocht en Hâld Moed, lid van visclub De Vrijbuiters en voorzitter van de buurtvereniging. Annie handwerkt al bijna veertig jaar voor de Nierstichting en was twintig jaar lang mantelzorger voor haar schoonmoeder. Ze doet vrijwilligerswerk en het huishouden. “We doen alles nog zelf.”