Nieuws

WEN gekozen tot provinciale pilot

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) krijgt extra ondersteuning bij haar pogingen om Wijnjewoude in 2025 energieneutraal te maken. Het initiatief is gekozen tot een van de twee pilotprojecten in de provinciale energiestrategie om Fryslân in 2050 energieneutraal te maken.

WEN is al jaren bezig met plannen om Wijnjewoude energieneutraal te maken. Gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân hebben een regiocontract afgesloten om ook de provincie op termijn energieneutraal te maken. Om te zien wat de energietransitie voor een dorp of regio betekent, zijn er twee pilots gekozen, waaronder WEN. Welke voordelen dit precies oplevert, is volgens Pieter de Kroon van WEN nu onderwerp van studie. “In hiele bulte minsken wolle ús no helpe. Dat is fansels prachtich. It komt der no op oan om it om te setten yn dieden. Foar it ein fan it jier wolle wy dêr eins dúdlikheid yn ha.”

De eerste concrete actie is al wel bekend. WEN krijgt de hulp van een landschapsarchitect bij het kiezen van de beste locatie voor een zonneveld. WEN heeft plannen voor een zonneveld van circa vijf hectare in de buurt van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane. Dat plan past niet binnen het huidige provinciale beleid. De Kroon: “Mar wy binne no in pilot. Dat jout miskyn mear mooglikheden.”