Nieuws

‘WEN is het dorp niet’

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

De actiegroep Westkant is faliekant tegen het energiepark van energiecoöperatie WEN bij Klein Groningen. Het grootste bezwaar spitst zich toe op de geplande mestvergister. “De bevolking hier wil dat ding niet.”

Uit naam van 62 proteststemmen van Westkant benaderden Edwin Stegeman en Carla Romkes Sa! om hun kant van het verhaal toe te lichten. “Wij hebben moeite met hoe WEN opereert. Ze presenteren zich als verlengstuk van de gemeente, dat zet vooral ouderen op het verkeerde been. Keer op keer zegt WEN te handelen met goedkeuring van het dorp, maar het draagvlak waarmee ze schermen, is er niet. Hier zeker niet, binnen een straal van 750 meter rond de oude rioolzuiveringsinstallatie is tachtig procent van de bewoners tegen de plannen.” Ook bij het aantal van 250 leden van WEN past volgens Stegeman en Romkes een kanttekening. “Wij zijn ook allebei lid, want we willen geїnformeerd blijven. Dat geldt voor meer mensen, een deel van de WEN-leden woont niet eens in Wijnjewoude.”

‘Industrieel complex’

Romkes en Stegeman kijken allebei vanuit hun achtertuin op de voormalige rioolzuiveringsinstallatie aan de Tolleane, de plek van het beoogde energiepark. “Nu is het hier ’s avonds stil. Dat is voorbij als er een industrieel complex verschijnt, zo’n mestvergister staat nooit uit. Gebrom van pompen, lichtvervuiling, stankoverlast, het gevaar van een gaslek: dat willen we niet. Het energiepark gaat ten koste van ons woongenot en betekent een waardevermindering van onze huizen.”

‘Industrieel complex’ is wel een groot woord. Dikt Westkant de verwachte problemen niet erg aan? Op de Facebookpagina van Westkant staan huizenhoge mestsilo’s ingetekend, toch een heel ander beeld dan de ontwerpschetsen van WEN. En onderscheid tussen co-vergisters, die inderdaad stankproblemen veroorzaken en de monovergister van WEN maakt de actiegroep niet. Ook een monovergister stinkt, zeggen Stegeman en Romkes proefondervindelijk te hebben vastgesteld. De Westkant vreest ook overlast van het aantal vrachtbewegingen met mest richting Klein Groningen.

Lijnrecht tegenover elkaar

Stegeman plaatst ook vraagtekens bij het rekenmodel van WEN. “Dat je een zonneveld aanlegt om een mestvergister aan de praat te houden, is een oneigenlijke constructie. Zeker als je bedenkt dat het toch al bescheiden rendement van een mestvergister nog eens verder wordt verlaagd door de transportkilometers van het mestvervoer.” Dat Westkant niet met WEN wil praten, klopt volgens de twee actievoerders niet. “WEN heeft op uitnodiging de plannen hier toegelicht. Ook wij realiseren ons dat er wat moet gebeuren. Maar de uitkomst van dat gesprek was dat we lijnrecht tegenover elkaar stonden: wij zien niets in een mestvergister in onze achtertuin. Zolang die patstelling blijft, heeft het geen zin om verder te praten. Ook niet met de zogenaamd onpartijdige voorzitter van de werkgroep Leefomgeving. Want hoezo onpartijdig als die door WEN is aangewezen?”

Bestaande kanalen

De grimmige protestacties met het kettingslot en het bekladden van de WEN-borden keuren Stegeman en Romkes af. “De dader kennen we niet en op deze manier willen we ook niet de barricaden op. Westkant richt zich op de bestaande kanalen; bij de gemeente gaan we ons best doen om te verhinderen dat het energiepark er komt.”