Nieuws

Wijnjewoude pakt zelf verkeersveiligheid aan

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Dertig kilometer in het dorp, zestig erbuiten. Ook de inwoners van Wijnjewoude zelf dienen zich daaraan te houden. Het dorp pakt met een mix van bewustwordingsacties en fysieke ingrepen de verkeersveiligheid in de eigen dorpskern aan.

De herinrichting van de Merkebuorren en de toegangswegen bracht Wijnjewoude niet dat waarop het hoopte. Het aangezicht van het dorp ging er onmiskenbaar op vooruit, maar de werking van ‘shared space’ blijft achter bij de verwachtingen. De overlast door verkeer lijkt eerder toe- dan afgenomen. In samenwerking met gemeente Opsterland en de politie start het dorp nu met een pakket aan acties en aanvullende maatregelen om de onveiligheid terug te dringen. Zo kwam Veilig Verkeer Nederland donderdagmiddag langs om met een remdemonstratie de impact van te hard rijden aanschouwelijk te maken.

Duimpje

Onder het toegestroomde publiek bij de muziektent ook de 9-jarige Boris. De jonge onderzoeker heeft een dag eerder een tijdlang bij het digitale snelheidsbord bij de dorpstoegang staan kijken. “Bij maar twee auto’s ging het duimpje omhoog. Bij de rest ging de duim naar beneden, die reden allemaal te hard.” Wat dat bij een noodstop betekent, demonstreert VVN-instructeur Michiel Pas met een serie remproeven in de afgezette dorpsstraat. Bij een gangetje van 30 kilometer per uur en de reactietijd van één seconde bedraagt de remweg twaalf meter: acht meter reactieafstand, vier meter om tot stilstand te komen. Bij een snelheid van 50 kilometer loopt de remweg exponentieel op: 14,5 meter reactieafstand, acht meter voor het remmen. “Rij je twee keer zo hard, dan is je remweg vier keer zo lang.”

Heetste hangijzer

De piepende banden van de VVN-auto maken ook indruk op burgemeester Ellen van Selm. Het college bestempelde het verkeer in Opsterland onlangs nog tot heetste hangijzer van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren. “De onveiligheid veroorzaken we voornamelijk zelf. We kennen nu eenmaal de wegen en de bochten en dan gaat het snel te hard. Ik moet er zelf ook op letten.” De remdemonstratie staat niet op zich, vertelt Siebren de Boer van Plaatselijk Belang en de werkgroep Verkeer en Veiligheid. “De kommende tiid plakke de skoalbern oeral yn it doarp kilometerstikkers en geane se mei de plysje en in lasergun neist de dyk stean om it hurdriden te mjitten. Sa wolle wy it probleem ûnder de oandacht bringe.”

Om en om

Tegelijkertijd wil het dorp in overleg met de gemeente de onvolkomenheden van de sharedspace-inrichting rechtzetten. Zo bracht de werkgroep afgelopen week op het wegdek van de Merkebuorren markeringen aan om het op straat parkeren aan te moedigen. De dubbele parkeerplekken om en om moeten de snelheid uit het dorpsverkeer halen. De Boer: “Auto op straat vermindert vaart, dat is it motto. Mei de gemeente binne wy ek yn petear oer de trochgeande dyken. Dan moast tinke oan weifersmellingen en poartekonstruksjes.”

De politie doet ook mee. Zoals vorige week met een onverwachte snelheidscontrole langs de 60km-toegangswegen. “Trije autos riden sa hurd dat de bestjoerders it rydbewiis ynleverje koene. Soks sjongt rûn yn it doarp.”