Ondernemen

Wonen zoals thuis in Luwtehuis

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Wonen zoals thuis. Een fijn huis voor mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke handicap. Dat is wat Het Luwtehuis in Ureterp biedt.

Het Luwtehuis is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor twintig bewoners met begeleiding in hun dagelijkse leven en georganiseerde dagbesteding dicht bij huis. Daar is behoefte aan, stellen initiatiefnemers Jan van der Meer en Schelte Dirksma. Jan: “Als een bewoner een dag vrij of ziek is, ontstaat vaak een probleem omdat er overdag geen begeleiding aanwezig is. Bij ons is dat niet zo. Het Luwtehuis organiseert wonen, dagbesteding en vrijetijdsinvulling. Het sluit naadloos op elkaar aan, hoe de dag van de bewoner er ook uitziet.”

Het Luwtehuis organiseert dagbesteding dicht bij de woonplek. Hierdoor zijn bewoners niet afhankelijk van vervoer. “Met ondernemers in Ureterp hebben we al contact gehad. En woonzorgvoorzieningen De Lijte en Lijtehiem, onderdeel van ZuidOostZorg, zijn onze buren. Zij reageren enthousiast. Samenwerking met Het Luwtehuis past binnen de plannen waarin De Lijte nog meer een wijkfunctie krijgt en waarbij verbinding met de omgeving belangrijk is. Bewoners van Het Luwtehuis zouden bijvoorbeeld kunnen meewerken in de horeca, tuin en keuken. Daarnaast kunnen ze, net als andere buurtbewoners, gebruikmaken van het activiteitenaanbod van De Lijte. Natuurlijk maken we ook gebruik van voorzieningen in Ureterp.”

Jan en Schelte zien in zichzelf een goed duo met jarenlange ervaring in de zorg. “Ik met administratie, financiën en regelgeving, Jan met zorginhoud en aansturing van zorgteams”, aldus Schelte. Beiden hebben ervaring met de doelgroep: mensen met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Ze waren al langer op zoek naar een plek die past bij hun ideeën over een woonzorgvoorziening voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. In Ureterp kwam een pand vrij met twintig studio’s met eigen badkamer, drie grote huiskamers met keuken en  mogelijkheden voor dagbesteding in de nabije omgeving. “Die combinatie maakt het uniek.”

De dagindeling van de bewoners wordt aangepast op de individuele wensen en mogelijkheden. “De bewoners worden begeleid bij het opstarten van de dag. Daarna gaan de begeleiders mee naar wat de bewoners de rest van de dag doen.” Dat kunnen dagactiviteiten zijn in de buurt van Het Luwtehuis, maar ook huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, wassen en koken. Alles is gericht op wat de bewoner zelf wil en kan. Ook ’s nachts is er begeleiding aanwezig.

“Je ziet vaak dat familieleden zich organiseren om een geschikte woonplek voor hun kind, broer of zus te realiseren. Wij doen dat andersom”, zegt Schelte. “Voor ouders betekent het vaak een jarenlange zoektocht naar een geschikte plek en organisatie. Wij hebben een locatie gevonden waarin we een fijne woon- en leefomgeving kunnen bieden, in combinatie met dagbesteding.” Dat er behoefte is, blijkt uit het feit dat het eerste Facebookbericht binnen een week ruim 11.000 keer werd bekeken. Bij voldoende aanmeldingen opent Het Luwtehuis dit voorjaar haar deuren. Meer informatie: 06- 4443 2164 of hetluwtehuis.nl