Nieuws

Woning voor boerderij in Hoornsterzwaag

Potlood Arend Waninge

De gemeente Heerenveen wil in principe meewerken aan een ruimte-voor-ruimteregeling aan de Schoterlandseweg in Hoornsterzwaag.

De eigenaar van een boerderij (nummers 85 en 93) wil ruim 1.850 m2 agrarische bebouwing slopen en erfverharding saneren. In ruil daarvoor wil de gemeente meewerken aan de bouw van een extra woning op deze locatie. Dit past binnen de provinciale regels, omdat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied aanzienlijk verbetert en er geen beperkingen ontstaan voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de omgeving.

Bovendien blijft de nieuw te bouwen woning binnen de maximale oppervlakte van 300 m2 inclusief bijgebouwen. Het is een principebesluit van de gemeente. De eigenaar moet de plannen nog verder uitwerken, inclusief een landschappelijke inpassing. Bovendien moet de eigenaar zelf een bestemmingsplan voor de locatie laten opstellen.

Delen