Tijnje

Yn petear mei De Tynje

Camera Siebe Kuipers Potlood Renske Woudstra

Deze week in Sa! de eerste aflevering van een serie waarin een dorp uit ons verspreidingsgebied centraal staat. Tijnje heeft de primeur. Uitgebreide verhalen, mooie foto’s en beknopte informatie.

Het was de bedoeling om vorige week zaterdag een talkshow te organiseren bij café Overwijk, die vervolgens als podcast terug te luisteren zou zijn op www.sa24.nl: Sa! yn petear met gasten uit het dorp. De coronacrisis gooide roet in het eten, dus schakelden we over naar plan B. Afgelopen week spraken we toch met de geplande gasten, maar nu telefonisch. De informatie is hetzelfde, maar we misten de gezellige sfeer die ongetwijfeld aan tafel was ontstaan. Sa! ging in petear met Marc Mulder (Plaatselijk Belang), Herby Poelma (zwembad De Wispel), Sita van der Wal (muziekvereniging De Bazuin) en Marijke Dijkstra (Grannies2GRannies).

De Bazuin

Herintreders een succes

Tijnje is een muzikaal dorp, met meerdere koren, een dweilorkest en muziekvereniging De Bazuin. In veel dorpen hebben muziekkorpsen het moeilijk. De afgelopen jaren moesten meerdere korpsen in de Sa!-regio zelfs besluiten ermee op te houden, er waren te weinig muzikanten. Er stopten wel mensen, maar nieuwe aanwas was er amper. De vanzelfsprekendheid dat je bij de muziek ging als ouders en grootouders ook bij het korps zaten, is verleden tijd. Bij De Bazuin bedachten ze iets slims. Ze zetten in op volwassenen die in het verleden bij een korps speelden en bij wie het muziekvirus latent misschien nog wel aanwezig was: de herintreders. Voorzitter Sita van der Wal: “Dat hat goed útpakt. It hat wol sa’n twintig nije leden opsmiten. Wy binne sawat ferdûbele yn it oantal leden.” Dat betekent niet dat de zorgen voorbij zijn. “Oanwaaks fan jeugdleden is der amper.”

Luister naar het interview met Marijke Dijkstra

Grannies2Grannies

De Max-factor

De twaalf dames uit Tijnje en omgeving die samen de Grannies2Grannies vormen hebben in een paar jaar tijd enorm veel bereikt. Hun activiteiten richten zich op het realiseren van huisvesting voor grootmoeders in Uganda. Aids heeft daar veel slachtoffers gemaakt, waaronder veel moeders. De zorg voor de kinderen komt dan terecht bij de grootmoeders. Naast het regelen van huisvesting proberen de Nederlandse grootmoeders ter plekke ook activiteiten te stimuleren waarmee de Ugandese grootmoeders wat geld kunnen verdienen. Inmiddels zijn er zo’n 110 woningen gerealiseerd. Granny Marijke Dijkstra: “Dat binne der al hiel wat. Wy ha de wyn yn de rêch krigen troch de stipe van Omrop MAX. In team fan MAX Maakt Mogelijk hat no twa kear yn Uganda west om te sjen hoe’t it útpakt. Dat hat in enoarme ympuls jûn.”

Luister naar het interview met Marijke Dijkstra

Zwembad De Wispel

Ieder jaar investeren

Inwoners van Tijnje kunnen ’s zomers in eigen dorp terecht om regelmatig een baantje te zwemmen. Natuurbad De Wispel bestaat al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw. Als het water minimaal zestien graden is, kunnen de zwemmers los. Vorig jaar trok het bad 6.350 bezoekers. Het jaar daarvoor, toen het seizoen eerder op gang kwam, waren er zelfs 8.000 zwemmers. Voorzitter Herby Poelma: “De exploitatie van het zwembad is gezond, we kunnen zelfs ieder jaar investeren in het verder aantrekkelijk maken van het bad. Zo is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de douches, maar ook in loungebanken en parasols langs het bad.” De Wispel heeft twee badmeesters en zeventien gediplomeerde toezichthouders vullen de avonduren en de weekenden.

Luister naar het interview met Herby Poelma

MFA De Tynje

‘We gean foar 2021’

Al sinds 2014 is Tijnje bezig met het ontwikkelen van plannen voor een nieuw multifunctioneel centrum. Het initiatief wordt door de gemeente Opsterland omarmd als mooi voorbeeld van initiatieven van onderop. Burgemeester Ellen van Selm noemde het al een van de mooiste voorbeelden van de kracht van het platteland. Het project met daarin plek voor de nieuwe school, het dorpshuis en de sportfaciliteiten komst steeds dichter bij realisatie. “Wy wolle eins ein fan ’t jier los mei de bou”, vertelt Marc Mulder van Plaatselijk Belang. “Dan moat it yn 2021 klear wêze.” De plannen zijn begin dit jaar nog bijgesteld nadat de huisarts zich moest terugtrekken en er nog opmerkingen vanuit het dorp kwamen. Het is nu nog zoeken naar de laatste financiële middelen om het plan rond te krijgen. “Der is noch in gat fan in pear ton, mar ik skat yn dat de kâns dat it trochgiet 95 prosint is.”

Luister naar het interview met Marc Mulder