Nieuws

Zeldzame kwartelkoning bij Nij Beets

Potlood Renske Woudstra

In een weiland bij Nij Beets is afgelopen zomer een zeldzame kwartelkoning gesignaleerd. Een vogelwachter hoorde in juni het kenmerkende geluid dat een mannetjeskwartelkoning (Fries: teapert) maakt om vrouwtjes te lokken. Het wordt wel vergeleken met het schuren van een kam over een creditcard. In een stille nacht is het een kilometer verder te horen.

ELAN Zuidoost-Friesland maakt het nieuws nu pas bekend omdat het broedseizoen tot augustus loopt; men wilde voorkomen dat nieuwsgierige vogelaars de broedende dieren zouden verstoren. De kwartelkoning staat op de Rode Lijst voor (kwetsbare) Vogels; volgens Natuurmonumenten zijn er maar een paar broedparen in Nederland. De kwartelkoning zat op een perceel van een ELAN-deelnemer aan agrarisch natuurbeheer.

Warmtebeelden

Na het ontdekken van het geluid is er overlegd tussen ELAN, de boer en Natuurmonumenten. Bij een broedende kwartelkoning mag er niet worden gemaaid. Met behulp van de drone van de Bond van Friese Vogelwachten is op 20 juni vervolgens gezocht naar de kwartelkoning. Deze was goed te horen en met behulp van warmtebeelden van de drone is de zeldzame vogel ook gevonden. Helaas bleef het bij het mannetje; het vrouwtje bleek onvindbaar. Bij een tweede poging op 8 juli was het mannetje ook niet meer aanwezig. Het is dus niet duidelijk of er een paartje heeft gebroed.

Bloemrijk hooiland

Hoewel de naam anders doet vermoeden is de kwartelkoning geen familie van de kwartel, maar van de kraanvogelachtigen, waartoe ook water- en moerasvogels behoren. De kwartelkoning arriveert meestal eind mei in Nederland en zoekt bloemrijk hooi- en grasland om te broeden. Door het hoge en ruige gras is de vogel daarom zeer moeilijk te zien, maar zijn geluid is duidelijk waarneembaar. Rond Nij Beets is in een aantal gebieden agrarisch natuurbeheer van toepassing. De gebieden passen goed bij het leefgebied van de kwartelkoning. Het is een beekdal van het Ald Djip of Koningsdiep, waardoor de weilanden natter zijn en bovendien meer kruiden bevatten.