Nieuws

Zoeken naar argumenten tegen gaswinning

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Heerenveen gaat naarstig op zoek naar nieuwe argumenten om de verdere gaswinning onder de eigen gemeentebodem te verhinderen. Dat moeten dan wel ruimtelijke argumenten zijn.

Vorig jaar besloot Heerenveen op puur politieke gronden niet mee te werken aan de gaswinning van Vermilion bij Nieuwehorne. Na bezwaar van de gaswinner oordeelde de gemeentelijke commissie bezwaarschriften dat bij toetsing van een vergunningsaanvraag aan een bestemmingsplan alleen ruimtelijke argumenten gelden. Dus, zo luidt het advies, moet de gemeente opnieuw een besluit nemen over de vergunningsaanvraag. Er zijn eigenlijk geen argumenten om niet mee te werken, hield wethouder Jaap van Veen de raad voor. Diezelfde conclusie trok zijn voorganger Siebenga vorig jaar ook al, maar de raad wilde destijds alles uit de kast halen om nieuwe gaswinning te keren. Het college van B en W ging daar toen in mee. In een juridisch advies vatte advocaat Siebrand Maakal (Dommerholt Advocaten) het dilemma van de raad mooi samen: ‘Tussen droom en werkelijkheid staan wetten en praktische bezwaren.’

Hij concludeerde echter ook dat er nog geen man overboord is, wanneer Heerenveen wel planologisch meewerkt aan de plannen van Vermilion. Voordat er ooit een kuub gas wordt gewonnen, zijn er namelijk nog heel wat procedurele stappen met bijbehorende onderzoeken te gaan. En dan kan Heerenveen nog voldoende tegengas bieden. De raad stuurde het college het zomerreces in met de opdracht om hiervoor zoveel mogelijk ruimtelijke argumenten te verzamelen. Een klus waar ze op het gemeentehuis trouwens al mee zijn begonnen. Dezelfde argumenten kan Heerenveen ook gebruiken in het beroep tegen de instemming van de minister met het gaswinningsplan in Langezwaag.

Hoewel de raadsfracties het in de kern met elkaar eens zijn, was er maandag een merkwaardige discussie met twee op het oog vergelijkbare moties. GroenLinks, SP, FNP en Heerenveen Lokaal gingen alleen net even verder door het college op te roepen het advies van de commissie bezwaarschriften niet te volgen. Dat stuitte andere fracties tegen de borst. Roelf van der Woude (GB Heerenveen): “Dat moatte wy ús bestjoerders net oandwaan wolle.” De tweede motie van CDA, PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie ging minder ver. Na het laten vallen van de oproep het advies te negeren, wilde Retze van der Honing (GroenLinks) proberen de beide moties in elkaar te schuiven, maar Hedwich Rinkes (CDA) had daar geen behoefte aan. En dus stemde de raad over beide moties en werden beide moties unaniem aangenomen.