Nieuws

Zomerrubriek: Te Koop

Potlood Arend Waninge

Ze liggen al zeker tien jaar ergens achter op het erf. “Mar ik ha in grut hiem, dat se leine net yn’t paad”, vertelt Joop de Vries. Maar nu staat er dan toch een bordje aan de weg waarop 3.500 grote en 2.000 kleine gieltsjes te koop worden aangeboden.

De Vries heeft ze helemaal schoon gebikt. De oude stenen zijn afkomstig van het huis schuin tegenover zijn huis aan de Tweede Compagnonsweg. “Myn dochter hat dêr in nij hûs bout, dizze stiennen bleaune oer.” Het bordje Te Koop staat er ongeveer een half jaar. Eenmaal heeft De Vries sinds die tijd een partijtje van zeshonderd stenen verkocht. Hij heeft er wel een verklaring voor. “Der wurdt hjir yn dizze hoeke noch te min bout. Yn it westen is it al wer ien en al aktiviteit. Wy rinne hjir yn Fryslân altyd in pear jier achter.” Voor een vierkante meter muur zijn volgens De Vries honderd kleine of tachtig grote stenen nodig. Het aanbod is groter dan de stenen. “Ik ha ek noch in boat te keap en myn frou ferkeapet twaddehâns klean.”

Handelen zit veel mensen in de Zuidoosthoek in het bloed. Links en rechts is er aan de weg dan ook een groot aanbod handelswaar te vinden. Vaak met een verhaal.