Nieuws

‘Zonder platteland geen leefbaarheid’

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Dorpen zijn heel goed in staat om grote projecten rond het thema duurzaamheid aan te pakken. Dat is een belangrijke conclusie uit het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’ van de P10-gemeenten en Wageningen University & Research.

Dat is volgens Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10-gemeenten, goed nieuws. “De landelijke omslag in onder andere energie en zorg gaan uit van actieve betrokkenheid van burgers.” Het onderzoek laat ook zien dat wet- en regelgeving regelmatig belemmerend werken en dat daardoor de rol van gemeenten vaak lastig is. “Toch kan er veel, als er voldoende creativiteit is. Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in wat bewoners beweegt, hoe initiatieven tot stand komen en waar initiatiefnemers tegenaan lopen. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen. Met onze lokale initiatieven, het organiserend vermogen en de eigenheid van onze dorpen hebben we iets te bieden. We kunnen helpen bij de grote opgaven waar we als land voor staan. Sterker nog, op basis van het onderzoek durven wij wel te stellen: zonder platteland geen leefbaarheid.”

Op basis van het onderzoek heeft de P10 een vijfpuntenplan opgesteld om zelfredzaamheid, zelforganisatie en sociale cohesie te stimuleren en te ondersteunen en waar dat kan belemmeringen weg te nemen. De P10 nodigt andere overheden, koepelorganisaties en andere organisaties uit om hier samen op te koersen en mee aan de slag te gaan. De P10 is het netwerk van de 17 grootste plattelandsgemeenten in Nederland. www.p-10.nl