Nieuws

Zonnebloemafdeling Gorredijk zoekt versterking

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Lichamelijke beperkingen houden menigeen noodgedwongen aan huis gekluisterd. Sociaal isolement ligt dan op de loer. Vrijwilligers van de Zonnebloem zoeken buurtgenoten met een fysieke beperking op. Voor een koffiepraatje, een wandeling, om te winkelen of voor een ander uitje.

De vrijwilligers van de plaatselijke afdeling bezoeken met regelmaat zo’n tweehonderd gasten in Gorredijk en de omliggende dorpen. Dat aantal blijft ondanks de vergrijzing al jaren min of meer gelijk. De vergrijzing merken ze echter volop binnen de gelederen van de Zonnebloem zelf. Nog niet zo gek lang geleden hanteerde de afdeling nog een vrijwilligersstop, vertelt secretaris Hiltje Dijkstra. “Mar de ôfrûne tiid ha ferskate frijwilligers ôfskie nommen fanwege harren leeftyd. Wy kinne no wol frijwilligers brûke.”

Klik

Niet iedereen is even geschikt voor het vrijwilligerswerk, weet Hiltje uit eigen ervaring. “Moatst der wol gefoel foar ha.” Zelf meldde ze zich in 2012 aan omdat de doelstelling van de Zonnebloem haar aansprak. Maar algauw bleek dat het afleggen van bezoekjes niet haar sterkste punt was. “Oaren wiene dêr folle better yn. Lit my mar regelje en organisearje, ha ik doe sein, dat is mear myn ding.” De afdeling laat nieuwkomers de eerste drie maanden rustig uitproberen of het vrijwilligerswerk wat voor hen is, aldus Hiltje. “Jo moatte in klik ha mei de gasten en jo thúsfiele binnen de ôfdieling.” Eenmaal in de maand komt de vrijwilligersgroep bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te horen hoe je zaken kunt aanpakken.

Flexvrijwilligers

Hoe het contact verloopt bepalen de vrijwilligers zelf in samenspraak met de gasten, net als de intensiteit van de bezoekjes. “Guon komme ien kear yn de wike, oaren ien kear yn ‘e moanne. Sa ha wy ek flexfrijwilligers dy’t net safolle tiid ha, mar wol wat dwaan wolle.” Sommige gasten verlangen niet meer dan zo af en toe een praatje bij de koffie, anderen willen er weleens opuit om wat leuks te doen. Voor tripjes buiten de deur beschikt de afdeling over een aangepaste ‘Zonnebloemauto’. “Wy ha ek in eigen aktiviteitenprogramma foar it hiele jier mei fêste ûnderdielen as de boattocht, it krystdiner en de feestlike gearkomst yn De Skâns.”

Zonnebloemvakantie

Veel mensen kennen De Zonnebloem van de aangepaste boot waarmee vakantietochten over de grote rivieren naar Duitsland en België worden gemaakt. Deelname vindt echter plaats door loting en wie eenmaal mee is geweest moet weer op zijn beurt wachten. De afdeling Gorredijk organiseert daarom sinds kort zelf een jaarlijkse vakantiemidweek. Hiltje: “Eltsenien dy wol kin mei.” Afgelopen week verbleven gasten en vrijwilligers in groepsaccommodatie De Vrije Vogel aan de rand van het Drents-Friese Wold, van waaruit elke dag tripjes werden ondernomen.

Geïnteresseerden voor vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem kunnen zich melden bij Hiltje Dijkstra: hdijkstra59@hotmail.nl of 06 – 1527 7280. zonnebloem.nl/gorredijk