Nieuws

Zorg over toezicht op landschap

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De fractie van GroenLinks-OpsterLanders vraagt zich af hoe de gemeente Opsterland toezicht wil houden op de bescherming van beeldbepalende elementen in het Opsterlandse landschap.

Aanleiding voor de raadsvragen is het nieuws dat de gemeente Opsterland bij Landschapsbeheer Friesland en agrarisch natuurcollectief ELAN heeft aangegeven niet langer lijsten te willen ontvangen van geplande werkzaamheden. Beide beheerders stelden de gemeente jaarlijks op de hoogte van wat ze gingen doen aan bijvoorbeeld elzensingels, poelen en houtwallen.

Raadslid Johan Sieswerda: “Deze elementen zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit en het uiterlijk van ons landschap. Ik vraag mij serieus af hoe Opsterland nu een vinger aan de pols wil houden.”