Ondernemen

Zuivelboerderij Westerleane opent nieuwe winkel

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Je ziet de koeien in de wei, kunt bij wijze van spreken aanwijzen van welke koe je vanavond yoghurt wilt eten. Zuivelproducten en rundvlees uit eigen stal, lokaal eten en weten waar je eten vandaan komt, dat vinden Geertje en Bart Berga van Zuivelboerderij Westerleane in Terwispel belangrijk.

Het is een successtory uit eigen keuken, letterlijk. In 2014 begon Geertje met het maken van yoghurt voor eigen gebruik. “We bin mei syn seizen, hâlde wol fan in toetje en we ha de kij derfoar.” In de gezinskeuken ging ze aan het proberen, het smaakte naar meer. “Al gau makke ik ek foar famylje en freonen.”

De productie groeide verder, waarna Geertje een winkeltje in haar kantoor opende met één koelkast: bovenin de zuivel, onderin het vlees van eigen koeien. Zeven dagen per week stond haar hele keuken vol met materiaal voor het pasteuriseren van de melk. “En ik hie in grutte kiste mei tekkens, dêryn liet ik de molke mei jochertkultueren fermintearje.”

In 2016 nam ze afscheid van haar baan als officemanager om zich volledig op de boerderijwinkel te richten. “Dat wie wol in grutte stap, 2016 wie net sa’n bêst molkjier. Mar ik hie der alle fertrouwen yn dat it goed komme soe.” Ze plaatsten een blokhut op het erf als winkeltje. De productie werd in 2017 opgevoerd toen er in de schuur een volwaardige zuivelruimte met koelcel kwam. In mei dat jaar maakte Geertje daar de eerste yoghurt op professionele ambachtelijke wijze, zo’n honderd tot honderdtwintig liter per week. “It hat in healjier duorre foardat ik it goed yn ‘e fingers hie, der bin wol wat literkes sa de put yn gien.”

Inmiddels verwerkt Geertje zevenhonderd liter verse melk. Het assortiment omvat onder andere karnemelk, vla, (vruchten)yoghurt, (vruchten)kwark, crème fraîche, melk en chocolademelk. Daarnaast is er vlees en kaas van eigen koeien. “De tsiismakker makket de tsiis hjir op eigen hiem.”

In een tijd met veel negatieve berichten over boeren vinden Geertje en Bart het belangrijk om ook de andere kant te laten zien. En dat kan door een nieuwe boerderijwinkel te openen op zaterdag 9 november (11.00-16.00 uur). De royale nieuwe winkel is voorzien van een gezellige zithoek. “Ik fyn it belangryk dat der gewoan in leuk plakje is om te sitten mei in bakje kofje of tee. Persoanlik kontakt fyn ik moai en we fertelle graach wat we hjir dogge.”

Het melkveebedrijf achter Zuivelboerderij Westerleane is gefocust op natuurinclusieve landbouw. Ze gebruiken maar weinig kunstmest en bestrijdingsmiddelen, laten de walkanten bij het maaien staan en bevorderen een kruidenrijke begroeiing. Op dit moment doet Westerleane mee aan een bodemproject. Op het land ligt een  Bokashi-bult, waarbij ze micro-organismen aan hekkel- en kuilresten toevoegen waardoor het organisch afval fermenteert. “En dat brûke we om de boaiem te ferbetterjen. Krijst in better boaiemlibben en it risseltaat moat wurde: mear fitaminen en mineralen yn ‘e molke.”

westerleane.nl