Nieuws

De zure CDA-druiven

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Collegevorming Opsterland

In jaren was het debat in de Opsterlandse raadzaal niet zo heftig als vorige maandag bij de bespreking van de collegevorming. Vooral bij het CDA waren de druiven zuur. Logisch, zij vallen voorlopig buiten de boot. Het is ook een hard gelag. Je hebt met Wietze Kooistra een veelgeroemde wethouder, bij vriend en vijand (als die er al zijn). Bovendien ben je de in omvang stabiele tweede partij van Opsterland. En toch sta je ernaast. Dan voel je je bekocht, misschien zelfs wel bedonderd. Zeker wanneer de PvdA jouw plek aan tafel inneemt, de enige partij die bij de laatste verkiezingen een zetel verloor.

Maar het CDA is meer dan Wietze Kooistra. Naast de wethouder is er ook een fractie. En die fractie had de afgelopen vier jaar weinig kleur op de wangen, zeker nadat Tineke Jagersma al vrij snel na de verkiezingen de raad verliet. De driemansfractie onder leiding van Sjors Veenstra blonk, in ieder gevalĀ  voor de schermen, niet uit in sterke inhoudelijke bijdragen en het aandragen van oplossingen. Dat viel niet alleen trouwe volgers van de raad op, maar blijkbaar ook andere fracties. Van de overige partijen noemden alleen ChristenUnie (2 zetels), VVD (2) en FNP(1) het CDA bij de eerste coalitie-opties. De vriendschap met het CDA was blijkbaar voor de ChristenUnie ook niet groot genoeg om deelname van het CDA als eis te stellen voor de eigen deelname aan een nieuwe coalitie. Niet bij de informateurs en ook niet in het debat vorige week.

Daar komt bij dat Opsterlands Belang als grootste partij al in haar procesvoorstel voor de coalitievorming duidelijk maakte dualisme heel belangrijk te vinden. Dus collegefracties die krachtig stelling durven te nemen en tegen het college durven in te gaan. Conclusie moet zijn dat Opsterlands Belang op dit terrein de PvdA hoger aanslaat dan het CDA. De PvdA toonde zich de afgelopen jaren een constructieve oppositiepartij, die op meerdere belangrijke dossiers zoals cultuureducatie en de mfa Gorredijk mee het voortouw nam in het vinden van oplossingen. Die opstelling werd bij de verkiezingen door de kiezer niet beloond, maar bij de collegevorming wel door Opsterlands Belang. Hoe zuur dat voor het CDA ook is.