Nieuws

Belangstelling glasvezel Hoornsterzwaag stijgt

Map Gaswinning

Als het een beetje meezit beschikt het buitengebied van Hoornsterzwaag in de loop van 2015 over supersnel internet via de glasvezelkabel. Van de circa 500 adressen in het doelgebied hebben nu 210 adressen zich bij het particuliere initiatief aangemeld.

Gedeputeerde Sietske Poepjes van de Provincie Fryslân was woensdagavond in Hoornsterzwaag om haar ambitie met het glasvezelnetwerk toe te lichten. “Het is de infrastructuur van de 21e eeuw. Daarom zet de provincie er vol op in.”

Glasvezelnetwerken in het buitengebied zijn afhankelijk van initiatieven van burgers. Zij moeten samen de schouders er onder zetten en voldoende deelnemers verzamelen die in het project mee willen draaien. Om kans van slagen te hebben moet in Hoornsterzwaag circa 70 procent van de adressen meedoen. Poepjes verwacht dat dit gaat lukken.

De deelnemers betalen de aanleg van het netwerk zelf. In een maandelijks termijnbedrag of in één keer. Het initiatief in Hoornsterzwaag gaat voorlopig uit van een maandelijks abonnement van 30 euro. De netto-meerkosten zijn lager, omdat er gebruikers van het glasvezel ook kunnen besparen op telefoonkosten. De provincie Fryslân betaalt per aansluiting 500 euro.  Het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hoornsterzwaag-Donkerbroek vraagt een investering van circa 1,8 miljoen euro.

Volgende week in Sa! uitgebreid aandacht voor glasvezel in het buitengebied