Ondernemen

De Wier na half jaar weer volop in bedrijf

Map Gaswinning

De komende maanden wordt duidelijk hoe de toekomst van MFC De Wier in Ureterp eruit gaat zien. Onder leiding van beheerder Atty Ekema is het MFC weer volop in bedrijf. Na het faillissement van vorige zomer staan de gezichten weer op vrolijk.

MFC De Wier failliet! Ureterpers die er regelmatig kwamen en verenigingen die er onderdak vonden, wisten wel dat het niet lekker liep. Maar toch kwam dit nieuws vorig jaar juli als een verrassing. En zeker het moment waarop, midden in de vakanties. Als klap op de vuurpijl legde de belastingdienst ook nog eens beslag op de inventaris.

Inmiddels is er een half jaar verstreken. De gezichten in De Wier staan weer op vrolijk. De gemeente Opsterland nam het roer over (zie kader) en sinds half september heeft Atty Ekema de leiding over De Wier. Ze zat net een paar maanden zonder werk toen de vacature voorbijkwam. “Dit wie krekt wat foar my.” De in Siegerswoude wonende Ekema gaf tot het voorjaar van 2014 ruim drie jaar leiding aan camping De Roggeberg in Appelscha. Een continue 24-uursbaan, zeven dagen in de week. “Dat frege wol hiel folle, ek privé.” Het werk in De Wier heeft veel raakvlakken met wat ze op de camping deed: horeca, omgaan met gasten, commercieel, facilitair. Ze werkt in principe alleen ’s middags. “Mar dêr rêd ik it net altyd mei. Is gjin punt, want it is hiel leuk.”

Hoed en rand
Toen Ekema begon, was De Wier nieuw voor haar. In de hectische beginfase was dat zowel een voor- als een nadeel. Het hele oude team was vertrokken; niemand wist eigenlijk van de hoed en de rand. “Der wie in oersicht fan brûkers, mar it wie noch net helder wa de rûmten wannear brûkte.” Ze begon dan ook met het maken van een bezettingsplanning. Ekema vond dat de gebruikers zo snel mogelijk moesten weten waar ze aan toe waren. “Dat hat langer duorre as ik woe. En de minsken sieten al sa lang yn ûnwissichheid.” Ekema vond bij de verenigingen echter begrip. “Se wiene bliid dat der in trochstart wie. Se holden harren plakje. De sfear wie fuortendaliks posityf en de meiwurking wie optimaal.”

En toch veranderde er ook het een en ander. Om kosten te besparen, haalde Ekema rigoureus een streep door alle sponsoring en advertenties. “En dat wie best in slach, want De Wier die in soad oan sponsoring.” Ook het zelf meenemen van consumpties, niet ongebruikelijk in De Wier, legde ze aan banden. Dat scheelt de horeca inkomsten en die zijn uitermate belangrijk voor de exploitatie, vindt Atty. De horecaprijzen bleven dankzij een scherpe inkoop gelijk, maar de sfeer is wel veranderd. “Us meiwurkers ha horeka-ûnderfining en tinke mei. At der by aktiviteiten koarte pauzes sitte, soargje wy derfoar dat der gjin lange wachttiden binne. Dat meitinken wurdt wurdearre en dat komt de horeka wer ta goede.”

De solidariteit die nu in De Wier heerst, komt uit de meest verrassende hoeken. Onlangs was zangeres Griet Wiersma te gast bij een bijeenkomst van De Zonnebloem. Ze hoorde van de situatie en kwam spontaan met het idee om iets leuks te organiseren. ’s Avonds kreeg Atty al een telefoontje. Het was geregeld. De jubileumshow van Teake van der Meer komt op 23 januari naar Ureterp. “Se nimme sels it risiko en wy ha de horeka. Dat binne prachtige reaksjes.”

Vooruit
Nu alles loopt, kijkt Ekema vooruit. Ze werkt aan een bedrijfsplan. “Moai wurk, ik hâld wol fan siferkes.” Ondanks dat De Wier niet te klagen heeft over bezetting, ziet ze ook nog volop kansen voor extra activiteiten. Vooral overdag is er nog volop ruimte. “Dêr is de winst te heljen. Wy kinne moaie fergaderarranzjeminten oanbiede yn kombinaasje mei de horeka. De fasiliteiten binne goed.” Ekema maakt ook plannen voor speciale dagen vol activiteiten. Dat kan op het terrein van de sport liggen, maar in mei staat ook een open huis gepland waar alle verenigingen en andere gebruikers hun activiteiten onder de aandacht kunnen brengen.

Bestuur uit het dorp
De gemeente Opsterland nam augustus vorig jaar het roer van MFC De Wier over, na het faillissement van de vorige exploitant. Tijdelijk, want Opsterland ziet het exploiteren van accommodaties niet als haar taak. Wethouder Piet van Dijk streeft voor De Wier naar een zelfstandige stichting, bestuurd door inwoners uit het dorp. “Daarover zijn we met dorpsbewoners in gesprek. Ik hoop dat de stichting in februari/maart een feit is. Dan ligt er ook een bedrijfsplan en een activiteitenplan.” De wethouder wil bewust niet veel meer zeggen over de toekomstige organisatievorm. Of de nieuwe stichting straks met een exploitant gaat werken of zelf personeel in dienst neemt, is aan de bestuurders van de nieuwe stichting. “Die wil ik daarin niet voor de voeten lopen.” De nieuwe bestuursvorm moet zorgen dat De Wier weer op eigen benen staat en zichzelf kan bedruipen. De gemeente Opsterland draagt niet financieel bij aan de exploitatie. Van Dijk: “Dat moet ook kunnen. Sinds de gemeente de exploitatie overnam, is er ook een kleine winst. Daar ben ik best wel trots op.”